Skip to main content

Bæredygtighedsråd

Bæredygtighedsrådet på SDU Slagelse

SDU Slagelse har allerede et særligt fokus på FNs verdensmål, bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Det gælder i stort set alle aktiviteter, der foregår på campus. Lige fra den ordinære undervisning, de særlige caseforløb, forskningen  til hverdagen generelt på campus.

For at sikre størst mulig opmærksomhed om emnet har SDU Slagelse etableret et Bæredygtighedsråd. Målet er at udvikle lokale aktiviteter og indsatser, at sikre en konstant involvering og engagement blandt studerende og ansatte og videndele på tværs af campus .

Rådet består af studerende og ansatte med en bred repræsentation. Derved sikrer vi os, at flest mulige input og synspunkter kommer frem, og at der tages ejerskab til initiativer og indsatser.

Bæredygtighedsrådet mødes et par gange pr. semester.

Hvis du vil vide mere om Bæredygtighedsrådet – eller du ønsker at være en del af rådet – er du meget velkommen til at kontakte campuskoordinator Kirsten Lambert, mail kirsten@sdu.dk eller tlf. 6550 9114.

 

 

Målet med Bæredygtighedsråd

Kommissorium

Information fra møderne

Referater

Hvem deltager i Bæredygtighedsrådet

Medlemmer

Sidst opdateret: 12.04.2021