Skip to main content

Velkomsttale

Henrik Dam
Rektor, SDU

Mine damer og herrer “This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”. Sådan slutter et kendt citat af Winston Churchill, der meget apropos er biografaktuel i den Oscar-vindende film ”Darkest Hour”. Og for nogle dage siden faldt det mig ind, at det på en måde er det, vi markerer her i dag: The end of the beginning. Slutningen på begyndelsen.

Vi begyndte for godt 10 år siden at igangsætte forskellige aktiviteter inden for design på SDU Kolding. Målet var et opbygge et lærings- og forskningsmiljø, som kunne matche og understøtte den design-profil, som Kolding er blevet kendt for - både inden for og uden for landets grænser. Vi startede nye uddannelser, planlagde nye forskningsprojekter, mødtes med nye samarbejdspartnere, og ikke mindst fik vi - takket være en vedvarende opbakning fra kommunen - mulighed for at sætte spaden i jorden til en ny universitetsbygning, der ikke efterlod nogen tvivl om, at SDU er - og vil være -en aktiv og synlig medspiller i designbyen Kolding.

Nu er det snart fire år siden, vi rykkede ind i denne smukke, trekantede bygning, som er designet til, at husets brugere; studerende, forskere og gæster krydser hinanden i deres daglige gøremål. Bygningen huser i dag mange af de design-aktiviteter, vi satte i værk, og vi kan glæde os over, at de er kommet godt i vej. Vi har i fællesskab skabt et aktivt designmiljø, som rummer uddannelse, forskning og samarbejde. SDU Kolding er således et godt eksempel på, hvad vi kan, når vi løfter i flok og har en stærk vision.

Vi har fundet et styrkeområde, som giver SDU Kolding sin særlige identitet på et universitet, der favner fem fakulteter og er til stede i seks forskellige byer på tværs af Danmark. Og vi er blevet hjulpet godt på vej af vores samarbejdspartnere. Kolding Kommune, byens erhvervsvirksomheder, Designskolen Kolding, Kunst- og Designmuseet Trapholt, og erhvervsklyngen Design2Innovate har alle en aktie i, at Kolding er blevet kendt og anerkendt for sit designmiljø. Tak for det. En vedholdende indsats fra de mange implicerede betyder, at Kolding i dag kan kalde sig Unesco Creative City inden for design. Det er en titel, som kun ni europæiske byer kan bryste sig med.

Og erhvervsklyngen Design2Innovate er lige blevet udnævnt til guldklynge af European Cluster Excellence Initiative. Jo, der er grund til at glæde sig. Og satsningen er stadig i sit tidlige stadie, så vi har mere i vente. For vi har jo kun set enden på begyndelsen af et eventyr, der forhåbentlig ingen ende har.

Tak for jeres opmærksomhed og rigtig god konference.

Sidst opdateret: 11.06.2018