Skip to main content

Campusråd

Campusrådet er en vigtig høringspart i forbindelse med alle nye initiativer på SDU Kolding. Campusrådet holder 4 årlige møder og skal blandt andet bruges til:

  • koordinering af fælles udviklingsopgaver mellem fakulteter, institutter og fællesområde
  • drøftelse af fælles interesseområder på SDU Kolding
  • orientering om initiativer i de forskellige enheder på SDU Kolding
  • information om initiativer i erhvervsliv og offentlige myndigheder i lokalområdet
  • formidling af oplysninger fra/til SDU's ledelse

I Kolding består campusrådet af følgende personer:

Simon Møberg Torp, campusdekan

Marianne Wolff Lundholt, campusleder og institutleder IDK

Steffen Korsgaard, institutleder IER 

Ditte Bjerrisgaard Bundesen, kommunikationschef, SDU Kommunikation

Ann Marie Sindt Lauridsen, afdelingsleder Studieservice

Gitte Bach Markussen, afdelingsleder biblioteket

Jesper Piihl, lektor, studieleder

Marianne Ankjær, lektor IDK, studieleder

Iben Østergaard Fog, studiebykoordinator

Jacob Krummes, kontorchef SDU Research & Innovation Organisation 

Claus Trap Christensen, IT-supportchef

Søren Wind Eskildsen, lektor

Sine Berg Schuwendt, leder Incubation & Enterprising

Selina Sara Eisenberger, campuskoordinator

Sebastian Nordahl Brun, formand SRK

Katrine Bernat Bøttzau, kaptajn Ubåden

Sidst opdateret: 14.01.2022