Skip to main content

Campusrådet

Campusrådet er en vigtig høringspart i forbindelse med alle nye initiativer på SDU Esbjerg. Campusrådet holder 4 årlige møder og skal blandt andet bruges til:

  • Koordinering af fælles udviklingsopgaver mellem fakulteter, institutter og fællesområde
  • Drøftelse af fælles interesseområder på SDU Esbjerg
  • Orientering om initiativer i de forskellige enheder på SDU Esbjerg
  • Information om initiativer i erhvervsliv og offentlige myndigheder i lokalområdet
  • Formidling af oplysninger fra/til SDU's ledelse

Campusrådet består af:

Ole Skøtt (formand)
Campusdekan, professor
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Torben Munk Damgaard
Institutleder, campusleder
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Jesper Bo Nielsen
Institutleder, professor
Institut for Sundhedstjenesteforskning

Anne Kathrine Overgaard
Kontorchef, Eksterne projekter
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Annemari Munk Svendsen
Studieleder
Institut for Idræt og Biomekanik

Arne Feddersen
Professor, repræsentant for MOB Research Group
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Egon Noe
Professor, centerleder
Center for Landdistriktsforskning

Gabriele Berg-Beckhoff
Medarbejderrepræsentant, lektor
IST Sundhedsfremme

Klaus Levinsen
Viceinstitutleder for uddannelse (VILU), lektor, studie- og uddannelsesleder
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Lars Ravn-Jonsen
Lektor, repræsentant for MERE Research Group
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Pernille Tanggaard Andersen
Professor, forskningsleder
IST Sundhedsfremme

Fællesområdet:

Ane Line Søndergaard
Campuskoordinator
Kommunikation

Birgit Jahn
Afdelingsleder
SDU Studieservice

Bjarne Kay
Afdelingschef
Teknisk service

Claus Trap Christensen
It-supportchef
It Service

Ditte Bjerrisgaard Bundesen
Kommunikationschef
Kommunikation

Inge Hansen
It-koordinator
It Service

Jacob Krummes
Kontorchef
SDU Research & Innovation Organisation

Rita Irene Rattenborg
Afdelingsleder
Syddansk Universitetsbibliotek

..samt faglige vejledere og andre studerende fra Student Forum