Skip to main content

Nøglepunkter i tidsplanen

Montage af betonelementer september-november 2019

Opmuring af facader oktober 2019 - januar 2020

Ombygning i UC SYD-delen december 2019 - marts 2020

Aflevering til Bygningsstyrelsen september 2020

Prøvedrift (ca. 6 uger)

Aflevering til SDU oktober/november 2020