Fælles temagrupper mellem UC SYD og SDU

Øvrige temagrupper og underliggende workshops kan etableres løbende i takt med drøftelser i den tværgående koordinerende arbejdsgruppe. I forbindelse hermed vil styregruppen blive inddraget.

Temagruppe 1: Fælles studiemiljø og studentercafe

Sammen med studerende fra UC SYD og SDU beskrives et fælles levende og attraktivt studiemiljø inkl. aktiviteter, der kan understøtte det. Herunder beskrives et muligt fælles studenterforum, fælles events samt eksempelvis idéer til Active Living-aktiviteter med inddragelse af de relevante miljøer. Arbejdsgruppen skal desuden beskrive de praktiske forhold i forbindelse med fælles studiemiljø og studentercafé.

Temagruppen består af:

 • Bjarne Kay, SDU
 • Birgit Jahn, SDU
 • Rita Rattenborg, SDU
 • Ane Line Søndergaard, SDU (sekretariatsmæssig understøttelse af temagruppens arbejde samt ansvarlig for mødeindkaldelse)
 • Alina Uldahl, UC SYD
 • Martin Junker, UC SYD
 • Kim Petri Petersen, UC SYD (mødeleder)
 • Maria Høhrmann Jensen, SDU-studerende
 • Jesper Holdensen, SDU-studerende
 • Shristi Rijal, SDU-studerende
 • Lok Mani Giri, SDU-studerende
 • Peddy Strøm, UC SYD-studerende
 • Kasper Schmøkel Sønnichsen, UC SYD-studerende
 • Lotte Ammitzbøll Jensen, UC SYD-studerende
 • Erik Winther, UC SYD-studerende

Temagruppen udpeger en ansvarlig for temagruppens arbejde og fremdrift samt sekretær. Temagruppen refererer til Styregruppen via John Snedker og Anne Kathrine Overgaard. Første status til brug for Styregruppemødet i november sendes til John eller Anne Kathrine i uge 43.

Temagruppe 2: Tværgående stillinger / fælles udnyttelse af personaleressourcer og forskningssynergi

Temagruppens arbejde er vigtigt for integrationen af de organisationer. Temagruppen skal komme med input til, hvordan vi i fællesskab kunne udnytte vores personaleressourcer bedre og skabe bro mellem to kulturer. Med sundhedsområdet som pilotområde skal eksisterende samarbejder og erfaringer kortlægges. Praksis omkring delestillinger beskrives ift. forskning, uddannelse og administration, som en oplagt brobygger mellem de to organisationer. Gruppen skal desuden overveje brug af gæsteforelæsere, eksterne foredragsholdere, udvikling af forskningssamarbejde, mv. Arbejdsgruppen beskriver desuden fælles tiltag ifm. Forskningsdagen 2020 (UC SYD-aktivitet), Åbent Hus, Forskningens Døgn, mv.

Temagruppen består af:

 • Institutledere fra UC SYD og SDU:
  • Jesper Bo Nielsen, SDU, SUND
  • Arne Feddersen, SDU, SAMF
  • Heidi Have, UC SYD
  • [En docent på sundhedsområdet], UC SYD (meldes ind senere)
  • Forskningschef Lene M. Sjøberg, UC SYD
 • HR-person fra begge organisationer:
  • Kontorchef Ole Sørensen, SDU
  • Stine Rask UC SYD
 • Anne Klimt Hymøller, UC SYD (Sekretariatsmæssig understøttelse af temagruppens arbejde samt ansvarlig for mødeindkaldelse)

Temagruppen udpeger en ansvarlig for temagruppens arbejde og fremdrift. Temagruppen refererer til Styregruppen via John Snedker og Anne Kathrine Overgaard. Første status til brug for Styregruppemødet i november sendes til John eller Anne Kathrine i uge 43.

Temagruppe 3: Synergi uddannelse

Temagruppen skal overveje nye uddannelser og sammenhæng mellem uddannelser. Gruppen skal komme med forslag til landsdækkende uddannelse, der kan udbydes i Esbjerg. Gruppen skal desuden have opmærksomhed på uddannelser, der med politisk beslutning kan flyttes ud af de store byer. Gruppen skal sikre en sammenhæng med Esbjergs borgmesterudvalg om uddannelser. Samtidig overvejes koblinger ind i de lokale erhvervsliv, hvor det er relevant. Koblinger og uddannelsessamarbejde mellem UC SYD og SDU skal også drøftes og foreslås. Temagruppen skal i løbet af efteråret 2019 mødes med SDU’s og/eller UC SYDs repræsentant i Esbjergs borgmesterudvalg om uddannelser.

Temagruppen består af:

 • Studieleder Gunnar Lind Haase Svendsen, Samfundsvidenskab
 • Viceinstitutleder for uddannelse Klaus Levinsen, Samfundsvidenskab
 • Studieleder Annemari Svendsen, Sundhedsvidenskab
 • Studieleder Maja Bertram, Folkesundhedsvidenskab
 • Chef for uddannelsesinnovation, Anni Søborg, SDU
 • Studieleder Lene Kjærgård-Jensen, jordemoderuddannelsen UC SYD
 • Studieleder Jens Bach Johansen, Fysioterapeutuddannelsen, UC SYD
 • Studieleder Britta Martinsen, Socialrådgiveruddannelsen, UC SYD
 • Studieleder Margrethe Cæsar Bjerg, Administrationsbacheloruddannelsen, UC SYD
 • Anne Klimt Hymøller, UC SYD (Sekretariatsmæssig understøttelse af temagruppens arbejde samt ansvarlig for mødeindkaldelse)

Temagruppen udpeger en ansvarlig for temagruppens arbejde og fremdrift. Temagruppen refererer til Styregruppen via John Snedker og Anne Kathrine Overgaard. Første status til brug for Styregruppemødet i november sendes til John eller Anne Kathrine i uge 43.

Temagruppe 4: Kommunikationsgruppe

Kommunikationsgruppen skal have fokus på at tilstræbe samtidighed og koordinering af intern/ekstern kommunikation. Gruppen skal udarbejde en fælles pressestrategi og kommunikationsplan, der sætter de gode historier, der beskriver UC SYD- og SDU-samarbejdet frem mod sammenflytningen i 2020. Kommunikationsgruppen udarbejder et udkast til en fælles grundfortælling, der kan præsenteres internt i september og eksternt ifm. byggestartseventen den 1. oktober. Samtidig får gruppen en væsentlig rolle i planlægningen af byggestartseventen.

Temagruppen består af:

 • Kommunikationschef Hans Christian Nedobrowsky (UC SYD)
 • Strategisk kommunikationsmedarbejder Peter Elbrønd (UC SYD)
 • Facility Management chef Kim Petri Petersen (UC SYD)
 • Leder af SUND Kommunikation, Tomas Homburg (SDU)
 • Virksomhedskonsulent Lars Vad (SDU)
 • Campuskoordinator Ane Line Søndergaard (SDU)
 • Projektleder Plan & Byg, Martin Hansen (SDU)

Temagruppen udpeger en ansvarlig for temagruppens arbejde og fremdrift. Temagruppen refererer til Styregruppen via John Snedker og Anne Kathrine Overgaard.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies