Skip to main content

Fakta om samarbejdet og det nye fællesskab

SDU Esbjerg og UC SYD vil i nye fælles fysiske rammer samarbejde om alt det, det giver mening for to selvstændige uddannelsesinstitutioner at samarbejde om.

Et af de vigtigste samarbejder er etableringen af et fælles bibliotek. SDUB i Esbjerg og UC SYD Biblioteket lægges sammen og vil danne hjertet i samarbejdet og være det fysiske centrum i det nye fælles hus – for studerende, undervisere og forskere.

Biblioteket er det første rum, man træder ind i, når man bevæger sig fra SDU til UC SYD – og det sidste, man forlader den modsatte vej.

Der går et stort arbejde forud for en egentlig samarbejdsaftale, der forventes at træde i kraft den 1. oktober i år – f.eks. i forbindelse med fælles bibliotekssystemer og sømløse adgange til de forskellige licenser og digitale løsninger.

Samarbejdet gælder ikke kun i Esbjerg og Kolding, hvor UC SYDs campusser bygges direkte sammen med SDU's. De tilbud, biblioteket udbyder, når samarbejdet er fuldt udrullet, gælder også UC SYDs campusser i Haderslev og Aabenraa.

Derudover vil samarbejdet konkret dreje sig om f.eks.:

 • Fælles kantine (UC SYDs nye kantine)
 • Brug af hinandens lokaler og fælles lokalebooking
 • Fælles idrætsanlæg
 • Fælles adgangskort
 • Fælles wi-fi
 • Fælles print og kopi
 • Fælles fredagscafé for de studerende

I SDU Esbjergs nye hus er der planlagt:

 • 11 undervisningslokaler
 • Kontorer
 • Rummelige fællesarealer inklusive en læringstrappe – et fleksibelt opholdssted, hvor man kan studere eller mødes 

I stueetagen er der primært undervisningslokaler og studiefaciliteter, på første sal primært forskningsarealer

UC SYD og SDU har siden 2013 været i dialog om at flytte sammen på Degnevej, og der er arbejdet med planerne i en række arbejdsgrupper med deltagere fra de to institutioner.

Det nye hus bliver i to etager på 7.650 kvm tegnet af Cubo Arkitekter. Prisen er 120 mio. kr. NCC’s datterselskab Jakobsen & Blindkilde står for byggeriet sammen med Cubo Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører. Den fysiske sammenbygning med UC SYD vil ske i efteråret 2019.

24. september 2020 afleveres projektet til Bygningsstyrelsen. Derefter testes bygningen og overdrages til SDU ultimo 2020.

Nuværende samarbejde SDU-UC SYD

Samarbejdet mellem SDU og UC SYD finder sted på en lang række niveauer – i form af formelle samarbejdsrelationer som konsortiedannelser, større projektsamarbejder, kombinationsstillinger eller ph.d.-uddannelsesforløb og i form af personbårne relationer i tilknytning til konkrete forskningsprojekter.

Forskningssamarbejde mellem de to organisationer før sammenflytningen:

 • UC SYD Forskning og Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved SDU: To ph.d.-studerende på sundhedsområdet laver deres afhandlinger i samarbejde mellem enheden ved SDU og UC SYD, men muligheden for flere større forskningsprojekter mellem UC SYD Forskning og Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved SDU evalueres løbende.
 • Der var i 2017 i alt 16 ph.d.-projekter på UC SYD i samarbejde med SDU. (Årsrapport 2017, UC SYD Forskning)
 • Studerende, der efter bachelor på UC SYD læser kandidat på SDU pr. 05.09.2019: 88 studerende