Skip to main content

Styregruppe og arbejdsgrupper

Tværgående grupper, der arbejder for at skabe synergi mellem SDU og UC SYD

SDU Esbjerg og UC SYD har for længst indledt samarbejde om alt det, det giver mening for to selvstændige uddannelsesinstitutioner at samarbejde om. Samarbejdet er bl.a. organiseret i driftsarbejdsgrupper og temagrupper. Begge er tværgående grupper, der skal generere ideer og udarbejde forslag og planer i forbindelse med det tættere samarbejde mellem de to organisationer og SDU's indflytning i den nye bygning.

Driftsarbejdsgrupperne er godkendt i SDU-UC SYD-styregruppen, som både temagrupperne og driftsgrupperne refererer til. De skal sørge for at løse opgaver inden for driftsområderne lokalebooking, it, fælles bibliotek og fælles beredskab.

Temagrupperne, som blev godkendt i styregruppen i november 2019 retter sig mod de faglige miljøer – det vil sige ikke kun driftsopgaver, men også undervisning, forskning og medarbejderkultur.

Øvrige temagrupper og underliggende workshops kan etableres løbende i takt med drøftelser i den tværgående koordinerende arbejdsgruppe. I forbindelse hermed vil styregruppen blive inddraget.

Er der rettelser til sammensætning og kommissorier, skal disse meldes ind til Ane Line Søndergaard.