Billeder og tegninger

Billeder

09-01-2020:

Så er byggeriet på Degnevej nået godt ind i det nye år. Der er sat lukninger i alle åbninger og sågar vinduer i området ved biblioteket og fællesadministrationen. I de kommende dage tætnes det sidste af taget, og så kan der for alvor komme gang i udtørringen af hele huset. Samtidig er murerarbejdet godt i gang og arbejder sig stille og roligt ud mod den del af bygningen der vender ud mod Degnevej. Når man går rundt i området hvor biblioteket og fællesadministrationen skal ligge, begynder det rigtigt at ligne noget. Gulvet på de to etager er støbt, og der er sat varme på. Det betyder, at tømrerne så småt er begyndt at sætte skillevægge op. Om kort tid kan man virkelig fornemme, hvordan rummene kommer til at blive. Sideløbende med dette vil der i de kommende måneder arbejdes videre med arealerne i bygning 6, altså de rum hos UC SYD, hvor SDU's bygning bygges på. I den øvrige dele af bygningen sættes de grove installationer op under lofterne. Det drejer sig om rør, kabelbakker osv. Alt i alt er stemningen på pladsen god og tidsplanen holder.

The construction on Degnevej is well underway into the new year. All openings are now closed and there are even windows in the area by the Library and the Central Administration. In the coming days, the last of the roof is sealed, and then the drying of the entire house can be started effectively. At the same time, the masonry work is well underway and proceeds steadily towards the part of the building that faces Degnevej. When you walk around the area where the Library and the Central Administration will be situated, it really starts to look like something. The floor on the two floors is molded and heat is applied. This means that the carpenters have gradually begun to set up partitions. In a short time you will get a sense of how the rooms are going to be. In parallel with this, the areas in building 6 will continue to be worked on in the coming months, i. e. the rooms at UC SYD on which SDU's building is connected. In the other parts of the building, the rough installations are set up under the ceilings. These are pipes, cable trays, etc. Overall, the atmosphere on site is good and the schedule is kept.

02-12-2019:

21-11-2019:

Til trods for de ekstremt våde forhold på byggepladsen, så er det lykkes totalentreprenørerne at drive byggeriet fremad, så vi stadig holder tidsplanen. Det sidste betonelement er nu monteret, og der er lagt dæk over den øverste etage. Det betyder, at man er gået i gang med at montere de store vinduesfacader i biblioteket, samtidigt med at murerne er i gang med at iklæde bygningen sine røde mursten. Tagarbejdet er også godt i gang, og inden længe begyndes arbejdet med at montere ovenlysvinduerne over læringstrapperne. Inde i huset er der hektisk aktivitet. Der bliver monteret kabelbakker og vandrør, og i kælderen står delene til de to store ventilationsanlæg. Næste milepæl ligger i starten af det nye år, hvor det forventes at huset er lukket med enten vinduer eller midlertidige inddækninger, så man for alvor kan tørre huset ud og komme i gang indenfor.

10-10-2019: Nyt SDU Esbjerg rejser sig stille og roligt på Degnevej efter tidsplanen. Hele stueplanen er rejst og betonelementerne til facaden på 1. sal er nu i gang med at blive sat på. Her set med svømmehallen i ryggen (Skolebakken):

Tegninger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies