Skip to main content

Lokaler

Da undervisningslokaler samt mødelokaler ofte bliver benyttet af brugere, der ikke har fast tilknytning til området, er alle forsynet med et opslag med sikkerhedsinformation.

Sikkerhedsinformationen indeholder:

  1. Orienteringskort, som viser placering af nødhjælpsudstyr, herunder "Safety Point".
  2. Maksimal person-belastning
  3. Alarminstruks
  4. Adgang til nærmeste flugtvej
  5. Varslingstype
  6. Ordensregler
  7. Kontaktoplysninger ved behov for teknisk hjælp til AV-udstyr

Grunden til dette koncept er, at det ikke altid er muligt at instruere brugerne, samt for at sikre en hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med brugen af lokalerne.

Det forventes at undervisere ved SDU understøtter det fælles beredskab.

Der er udarbejdet en vejledning til undervisere. Vejledningen oplyser om, hvilke forhold undervisere forventes at have orienteret sig om før-, under- og efter en ulykke eller hændelse. Se vejledningen under ”Gå til” nederst på siden.

 

Tilbage til siden Informationsmateriale.

Arbejdsmiljø Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4333

Sidst opdateret: 16.08.2016