Skip to main content

Safety Point

"Safety Points" skal sætte alle på SDU i stand til at gøre en aktiv indsats for egen og andres sikkerhed.
På "safety points" findes nødhjælpsudstyr som er tiltænkt akut- og krisesituationer.

Hvad kan "Safety Point" bruges til?

1. Fra nødtelefonen kan du kontakte:

  • alarmcentralen 1-1-2
  • SDU på 8888

2. På orienteringskortet kan du se hvor på SDU du befinder dig, hvor redningspersonalet skal køre til, og hvor du kan gå redningspersonalet i møde.

3. Få hjælp til at håndtere:

"Safety Point" er udformet som et sort skab med et design som vist på folderen, som du finder under "Gå til" nederst på siden. "Safety Point" er placeret synligt på fællesarealer, hvor der er meget færdsel og aktivitet.

I alle undervisningslokaler findes en sikkerhedsinformation, som angiver hvor nærmeste "Safety Point" er placeret. På universitetets oversigtskort er placering af Safety Point markeret med den røde trekant.

Teknisk service forestår driften af Safety Points.

 

Tilbage til siden Informationsmateriale.

Arbejdsmiljø Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4333

Sidst opdateret: 04.09.2018