Skip to main content

Personskade

På SDU vil vi gerne sikre at vores studerende, medarbejdere og gæster får den nødvendige hjælp hurtigt. Dette sikres både lokalt, hvor ansatte ved SDU arbejder og på alle offentlige arealer på universitetet.

Assistance ved personskade gives i henhold til enhedernes lokale risikovurderinger og beredskabsplaner med tilhørende adgang til nødhjælpsudstyr. Tilskadekomne i universitetets offentlige områder kan hjælpes fra de synligt opstillede Safety Points, hvor der kan findes førstehjælpskasse og hjertestarter jf. koncept for "Safety Point".

Ved behov for trinvis førstehjælp ved personskade, følges denne instruktion:

Trinvis førstehjælp

Stands ulykken

Stands årsag, bring skadelidte i sikkerhed, stop maskiner eller arbejdsprocesser og afbryd
strømmen.

Vurder personen

1. Er personen bevidstløs?

A. Skab frie luftveje (”A” for airways).
B. Kontroller vejrtrækning (”B” for breathing).
C. Mærk efter puls (”C” for cirkulation).
Benyt stabilt sideleje, når en bevidstløs person selv trækker vejret.

Giv livredende førstehjælp

2. Påbegynd hjerte-lungeredning.

Giv 30 tryk på brystkassen, midt på brystbenet, og giv efterfølgende 2 indblæsninger.
Hjertestarter forefindes ved ”Safety Point”, jf. bilag 3.

3. Stands blødning.

Læg skadelidte ned. Tryk tommelfinger i såret ved voldsomt sprøjtende
arterieblødning. Ved alle andre større blødninger løftes det blødende
sted op, og anlægges en stram forbinding.

Tilkald hjælp
Følg alarmeringsinstruksen. Mød ambulance ved indgang og vis vej. Vær opmærksom på
mulige adgangsveje for bårer. Stedlige Tekniske service eller vagtpersonale kan bl.a. forestå
vejvisning af redningsfolk, understøtte skadesbegrænsning, forestå afspærring, orientere
vagt om skadesforhold m.v.

 

Tilbage til siden Informationsmateriale.

Arbejdsmiljø Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4333

Sidst opdateret: 04.09.2018