Skip to main content

Krisehjælp

Der kan være behov for krisehjælp, når en person fx har været udsat for vold eller trusler om vold, alvorlige belastninger (fx chikane, mobning o.l.) eller alvorlige ulykker. Personlige kriser eller kriser i nærmeste omgangskreds kan også udløse behov, ligesom man som vidne til én af ovenstående hændelser kan reagere mere eller mindre kraftigt.

For medarbejdere og afdelingsledere er der udarbejdet en vejledning som beskriver, hvad en krise er, samt hvad der generelt er behov for i den akutte krisehjælp og i den efterfølgende tid. Vejledningen oplyser endvidere om, hvordan og hvorfra man kan få psykologisk assistance fra den professionelle verden.

Vejledningen kan hentes nederst på siden. 

Tilbage til siden Informationsmateriale.