Skip to main content

Kort og skiltning

Bygningsmassen på Syddansk Universitet er uensartet, og metoderne for varsling er forskellige.

Syddansk Universitet benytter almindelig sikkerhedsskiltning til at oplyse og vejlede i hverdagen og i de konkrete beredskabssituationer. Nødhjælpsudstyr, særlige farezoner (fx trykflasker), flugtveje m.v. er eksempler på sikkerhedsinformation, der er skiltet med globalt forståelige piktogrammer.

Dertil er sikkerhedsinformation endvidere indarbejdet i den øvrige informationsskiltning og indgår derfor i det normale informationsbillede på universitetet så der ikke særskilt skal opsøges sikkerhedsinformation. Integration af sikkerhedsinformation i daglig information skaber tryghed, sikrer kendskab og bliver vedligeholdt. Målet for skiltningen er ligeledes at den skal være ensartet, da studerende og medarbejdere bevæger sig meget på tværs af universitetet. Gennem tydelig skiltning kan mængden af sikkerhedsudstyr begrænses, fordi det gennem et entydigt set-up, især via "Safety Points", bliver nemmere at finde frem til det relevante udstyr.

Se afsnittet om Offentlige og ikke-offentlige områder.
 
Skiltning i offentlige områder

  • Orienteringskort: Orienteringskort er opslået strategiske steder på SDU og forefindes som folder; viser placering af nødhjælpsudstyr.
  • Sikkerhedsinformation: Sikkerhedsinformation er opslået i alle undervisningslokaler og mødelokaler; viser maksimal person-belastning, alarmeringsprocedure
  • "Safety Point": "Safety Point" indeholder orienteringskort med angivelse af ambulancevej og flugtvej, nødudstyr (fx brandslukker, hjertestarter, førstehjælpskasse) samt nødtelefon hvorfra der kan ringes 1-1-2 og internt på 6550 8888.

Skiltning i ikke-offentlige områder

  • Orienteringskort: Orienteringskort er opslået strategiske steder på SDU og forefindes som folder; viser placering af nødhjælpsudstyr.
  • Sikkerhedsinformation: Sikkerhedsinformation opsættes i mødelokaler, der er registreret i "Ressourcefinder".

 Teknisk service foretager løbende ajourføring af den eksisterende skiltning.

 

Tilbage til siden Informationsmateriale.

Arbejdsmiljø Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4333

Sidst opdateret: 04.09.2018