Skip to main content

Alarmering

På SDU er der stor fokus på at alarmering i tilfælde af nødsituationer sker effektivt.

Alarmeringsinstruksen er derfor forsynet med en fyldestgørende adresseangivelse, så de tilkaldte beredskabsenheder hurtigst muligt kan finde frem til rette vedkommende. Ligeledes fremgår det at SDU skal kontaktes på det døgnbemandede nummer 6550 8888 så der er mulighed for at SDU’s personale hurtigst muligt kan gå i gang med at understøtte skadesbegræsningen.

Alarmeringsinstrukserne er opslået på følgende steder:

  • "Safety points"
  • Sikkerhedsinformation i alle undervisningslokaler og mødelokaler
  • Evakueringsudstyr på arealer der har tilknyttet fast personale

 

Tilbage til siden Informationsmateriale.

Arbejdsmiljø Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4333

Sidst opdateret: 16.08.2016