Skip to main content
Ny coronavirus

Farvel til COVID-19, næsten

Efter 1½ år er coronaepidemien kommet under kontrol i Danmark, men medarbejdere og studerende på SDU opfordres stadig til at udvise ansvarlighed, så vi bidrager til, at epidemien ikke igen blusser op.

Den 10. september 2021 stoppede de danske myndigheder med at kategorisere COVID-19 som en samfundskritisk sygdom. Coronaepidemien er kommet under kontrol i Danmark, da en meget stor del af befolkningen er blevet vaccineret.

På SDU følger vi myndighedernes anvisninger og derfor ophører universitetet også med at have særlige retningslinjer for håndtering af og smitteopsporing af COVID-19. Da COVID-19 ikke er under kontrol i hele verden vil medarbejdere og studerende på rejser og ophold uden for Danmark fortsat skulle følge de danske og de lokale myndighedernes anvisninger.

På SDU holder vi dog fortsat fast i de gode principper, som har været styrende for universitetets epidemihåndtering siden marts 2020: Forsigtighed, rummelighed og tillid. Håbet er, at medarbejdere og studerende fortsat vil følge principperne og udvise sund fornuft, som har været kendetegnet for medarbejdernes og de studerendes indsats under nedlukningen.

Hvad gør man så ved smitte?
Skulle man blive smittet med coronavirus i den kommende tid opfordres den smittede til at orientere sine medstuderende, undervisere eller kollegaer, så vi sikrer, at alle bliver hurtigt testet, så den glimrende start på semestret uden restriktioner fortsætter.

Kontakt dit fakultet, hvis du skal have hjælp til at informere eventuelle relevante personer, der kan have været en nær kontakt.

Vaccination i Odense den 27. september
Mandag den 6. september var der mulighed for at blive vaccineret mod coronavirus uden at bestille tid på Campusvej, Odense. Det er OUH (Odense Universitetshospital), der står for vaccinationstilbuddet, og derfor tilbydes det kun i Odense.

Vaccinationsholdet dukker igen op mandag den 27. september. Det foregår igen ved hovedindgangen på Campusvej ved ’Panorama’ lige efter den store trappe, og der er både mulighed for at få 1. eller 2. vaccinationsstik.

Tak for indsatsen
Endnu engang tusinde tak for den store indsats fra medarbejdere og studerende under nedlukningen af universitetet siden marts 2020. Vi kan nu glæde os over en normaliseret hverdag på universitetet og i Danmark.


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

læs mere

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 13.09.2021