Skip to main content

Retningslinje for SDU’s gæster og eksterne samarbejdspartnere

Regeringen og en række partier har aftalt en plan for at udfase COVID-19-restriktionerne over de næste måneder. For universiteterne betyder aftalen, at der sker en gradvis normalisering af vores hverdag startende fra den 14. juni frem mod fuld normalisering i august.

Planen for normalisering er følgende:

Fra. 14. juni 2021:

  • Kravet om at bære mundbind eller visir på SDU’s lokationer bliver ophævet.
  • Afstandskravet på 1-2 meter bliver ophævet
  • Ved ophold på SDU’s lokationer gælder stadig de generelle råd om smitteforebyggelse med fx grundig udluftning, god hygiejne og brug af håndsprit

Fra 1. august 2021:

  • Kravet om at studerende og ansatte skal kunne dokumentere et negativt testresultat (enten PCR eller antigentest) bliver ophævet.
  • Det samme gælder gæster og eksterne samarbejdspartnere.

Eksterne samarbejdspartnere er fx eksamensvagter, censorer, gæsteforelæsere, håndværkere, leverandører og mødedeltagere, som fysisk opholder sig på SDU i kortere eller længere tid.

Adgang til SDU’s bygninger

Der er fra 14. juni 2021 igen adgang til SDU’s bygninger indenfor normal åbningstid.

Coronapas for at møde fysisk frem og opholde sig på SDU’s lokationer

Frem til 1. august 2021 skal alle personer, som færdes indenfor på SDU’s områder, kunne dokumentere et negativt testsvar for COVID-19 eller et gyldigt Coronapas. Desuden skal de øvrige gældende retningslinjer på SDU for afstand, hygiejne mv. overholdes.

Dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel.

Læs mere om SDU’s retningslinjer for test og kontrol her:
https://sdunet.dk/-/media/sdunet/filer/personale/arbejdsmiljoe/corona/juli+2021/testkontrol_dk_20210702.pdf

Hvad gør jeg, hvis jeg får symptomer på COVID-19 før eller under mit ophold på SDU?

  • Hvis du får symptomer på COVID-19 inden du møder på SDU, beder vi dig melde afbud til din kontaktperson og gå i selvisolation
  • Hvis du er på SDU og får symptomer på COVID-19, skal du straks forlade SDU og gå i selvisolation. Du opfordres til straks at melde afbud ved henvendelse til din kontaktperson

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning:

Til dig, der har symptomer på COVID-19

Hvad gør jeg, hvis jeg er bekræftet smittet med COVID-19, men har en aftale om at møde op på SDU?

  • Mød ikke op på SDU, hvis du efter test bliver bekræftet smittet med COVID-19 og meld straks afbud ved henvendelse til din kontaktperson.

Hvad gør jeg, hvis jeg er bekræftet smittet med COVID-19, efter mit ophold på SDU?

  • Hvis du efter test bliver bekræftet smittet med COVID-19 efter, at du har opholdt dig på SDU, giv straks din kontaktperson på SDU besked. Dette er relevant, hvis du har opholdt dig på SDU i perioden fra 48 timer før, at du fik taget testen. SDU registrerer ikke personoplysninger om dig i den forbindelse.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning:
Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Hvad gør jeg, hvis jeg har haft nær kontakt til en, der er smittet med COVID-19?

  • Mød ikke op på SDU og meld afbud til din kontaktperson

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning:

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Det bemærkes i øvrigt, at alle nye smittede vil blive kontaktet af Sundhedsmyndighederne med henblik på opsporing af personer, den smittede kan have været i nær kontakt med, men herudover skal den smittede og den smittedes arbejdsplads bidrage til smitteopsporingen.  Hvis du har været i kontakt med en ansat eller studerende på SDU, der efter test bliver bekræftet smittet med COVID-19, orienteres du som udgangspunkt af SDU, hvis der er tale om nære kontakter. Har man fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil der yderst sjældent være etableret nye nære kontakter på SDU.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Sidst opdateret: 06.07.2021