Samarbejde

Samarbejde med eksterne interessenter

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet arbejder i vid udstrækning sammen med både erhvervsliv og forskerinstitutioner i ind- og udland. Samarbejdet varetages af instituttets medarbejdere inden for bl.a. følgende områder:

  • Biologisk inspireret robotteknologi
  • Modulære og cellulære robotter 
  • Cognitive vision (2D-billedbehandling og 3D-fortolkning af billeder) i forbindelse med gribning og realtids-genkendelse af objekter
  • Anvendt matematik til matematisk modellering af f.eks. mekaniske systemer og processer samt til bevægelsesplanlægning
  • Softwareteknologi, specielt modellering, arkitektur, evolution af software samt videnhåndtering
  • Indlejrede systemer
  • Velfærdsteknologi

Samarbejdets form kan være på konsulentbasis eller som koordinator for eller deltager i større eller mindre eksternt finansierede projekter og partnerskaber.

Virksomheder eller andre, der ønsker at deltage i projekter eller andre former for samarbejde med instituttet, er meget velkomne til at kontakte instituttets medarbejdere for nærmere oplysninger om muligheder, betingelser og faciliteter.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies