Sådan kan du samarbejde med Mads Clausen Instituttet

Mads Clausen Instituttet tilbyder adskillige muligheder for samarbejde til virksomheder.

Virksomheder kan samarbejde med studerende indenfor vores 7 ingeniøruddannelser. Over 100 forskere er åben over for samarbejde omkring teknologiudvikling eller prototyping. Derudover tilbyder vi serviceydelser såsom målinger, tests og rådgivning for virksomheder og byder adgang til vores statte-of-the-art laboratorier og dyb teknologisk expertise.
Læs mere om samarbejdsmulighederne her.

Samarbejde med ingeniøruddannelserne på SDU Sønderborg

Semesterprojekter/Experts in Teams Innovation

Virksomheder har mulighed for at foreslå emner til semesterprojekter/Experts in Teams-projekter og deltager som medvejledere i processen. Projektet skal passe ind i studieordningen for uddannelsen. Et Experts in Teams-hold består af 5. semester-studerende og er sat sammen på tværs af ingeniøruddannelserne. Varighed: 15 uger.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis. sponsorater i form af materialer og rejseudgifter samt løbende vejledning forventes.

Kontrakt
Valgfri. Studenter NDA

Resultater
Fx. teknologiske koncepter, forretningsmodeller, prototyper

Bachelorprojekter og kandidatspecialer

Sammen med de(n) studerende definerer virksomheden et emne for deres projekt. Emnet skal have akademisk relevans. Varighed: 15 uger.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis. sponsorater i form af materialer og rejseudgifter

Kontrakt
Kontrakt med SDU, valgfri studenter NDA/IPR aftale

Resultater
Rapport inkl. prototype, demonstrationer, forretningsmodeller

Praktik

Virksomheden tilbyder en studerende (6. semester på diplomuddannelsen) en praktikplads Praktikken er på fuld tid med en varighed på 20 uger. Det er nødvendigt med en ingeniør i virksomheden, som kan vejlede den studerende.

Omkostninger og forpligtelser
Praktik: foreslået månedsløn: 14.000 DKK

Kontrakt
Kontrakt med SDU. Valgfri studenter NDA/IPR aftale

Resultater
Ifølge praktikaftalen, der er indgået

Virksomhedsprojekter

Virksomheder tilbyder de(n) studerende (3. semester, kandidat) et virksomhedsprojekt relateret til et akademisk emne: to dage om ugen i virksomheden i 15 uger. Det er et krav at virksomhedsvejlederen har en ingeniøruddannelse på kandidatniveau.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis

Kontrakt
Kontrakt med SDU. Valgfri studenter NDA/IPR aftale

Resultater
Ifølge projektbeskrivelsen, som er godkendt af studienævnet

Gæsteforelæsninger og besøg

Virksomheder tilbyder gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg eller andet, som fx. innovationsworkshops eller præsentationer, der kan bidrage til undervisningen på ingeniøruddannelserne.

Omkostninger og forpligtelser
Gratis

Kontrakt
n/a

Resultater
n/a

Studiejobs

Virksomheder tilbyder studiejobs (fx. 8-10 timer om ugen) eller fuldtidsjobs via SDU's database www.jobbank.sdu.dk

Omkostninger og forpligtelser
Lønaftale mellem den studerende og virksomheden

Kontrakt
Medarbejderkontrakt

Resultater
Ifølge kontrakten

Semesterplan
Forårssemester okt - dec jan feb mar apr maj juni
Semesterprojekt Foreslået indtil 01-12 Projektudførelse
Speciale Kontrakt underskrevet 01-02 Projektudførelse
Praktik Kontrakt underskrevet 01-01 Projektudførelse

Efterårssemester mar - maj juni - aug sep okt nov dec
Semesterprojekt/Experts in teams Foreslået indtil 15-01 Projektudførelse
Speciale/virksomhedsprojekt Kontrakt underskrevet  01-09 Projektudførelse

Forskningssamarbejde

Samfinansieret forskning

Virksomheder søger, sammen med SDU og evt. yderligere parter, offentlige eller private fonde om finansiering til deres projekt. SDU understøtter ansøgningsprocessen.

Omkostninger
Parterne betaler selv for omkostningerne, der indgår som medfinansiering

Kontrakt
Samarbejdsaftale (samfinansieret forskningssamarbejde), fondsbevilling, valgfri DNA

Resultater
Parterne beholder egne produkter, IPR og publiceringsrettigheder. Licens/køb/udsættelse af offentliggørelse kan aftales

Rekvireret forskning

SDU udfører specifikke forskningsopgaver for virksomheden mod betaling på markedsvilkår.

Omkostninger
Virksomheden betaler for ydelsen på markedsvilkår

Kontrakt
Samarbejdsaftale, valgfri fortrolighedserklæring

Resultater
Alle rettigheder i projektet tilhører virksomheden. Publiceringsrettigheder kan aftales

Erhvervs-ph.d./postdoc

Virksomheden ansætter en erhvervs-ph.d. som en fuldtidsansat i tre år, vejledt af SDU og virksomheden. En postdoc kan ansættes i en kortere periode. Tilskud fra Innovationsfonden kan være mulig.

Omkostninger
Lønnen er aftalt mellem virksomhed og erhvervs-ph.d./postdoc

Kontrakt
Medarbejderkontrakt, ph.d./postdoc-aftale med SDU

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne, som erhvervs-ph.d.'en eller postdoc'en opnår (delvist)

Kommercielle ydelser

Konsulentydelser

Virksomheder kan engagere en forsker, som kan bidrage med deres specialistviden og teknologiske ekspertise inden for et specifikt emne.

Omkostninger
Baseret på antallet af arbejdstimer og timeløn

Kontrakt
Konsulentaftale

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne

Test og analyser

Virksomheder kan engagere en forsker til at teste tekniske komponenter, enheder og systemer på fejl og mangler.

Omkostninger
Baseret på antallet af arbejdstimer og timeløn

Kontrakt
Konsulentaftale

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne

Leje af udstyr

Virksomheder kan leje universitetets laboratorier og analytiske instrumenter. Nogle laboratorier/dele af udstyret kan anvendes af virksomhedernes personale efter en teknisk instruktion.

Omkostninger
Baseret på antallet af arbejdstimer og timeløn

Kontrakt
Brugsretaftale

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne

R&D projekter og produktudvikling

Virksomheder kan engagere forskere til at bidrage med mulige koncepter, simulationer, prototyper, demonstrationer, mm.

Omkostninger
Baseret på antallet af arbejdstimer og timeløn

Kontrakt
Konsulentaftale

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne

Efter- og videreuddannelse

Virksomheder kan engagere forskere til at udvikle og undervise gennem skræddersyede seminarer for virksomhedens ansatte.

Omkostninger
Baseret på antallet af arbejdstimer og timeløn

Kontrakt
Aftale om efter- og videreuddannelse

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne

 

Uddannelser ved MCI

Uddannelse

Kontakt os

Frank Jürgensen
juergensen@tek.sdu.dk 

Frederik Gottlieb
frede@tek.sdu.dk