Niklas Rye Jørgensen

Niklas Rye Jørgensen, klinisk professor
Affiliation: OPEN & Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Mail: Niklas.rye.joergensen@regionh.dk
Tlf.: 38 63 24 56
Interesseområder: Translationel knogleforskning med specielt fokus på knoglebiologi og effekterne på skelettet af fysisk aktivitet og farmakologisk behandling, Biomarkører for knogleomsætning, purinergisk signalering i sundhed og sygdom.
Se Niklas Rye Jørgensens publikations- og aktivitetsliste her.

Kompetencer:

 • Basal og translationel knogleforskning: Cellulær og molekylær knoglebiologi, in vivo modeller til undersøgelse af knoglebiologi og effekterne på skelettet af fysisk aktivitet og farmakologisk behandling
 • Kliniske lægemiddelafprøvninger
 • Biokemiske analyser
 • Biomarkører for knogleomsætning

Egne forskningsprojekter:

 • Clinical use of bone turnover markers:
  • Establishment of robust Danish reference intervals for bone turnover markers
  • Stability of bone turnover markers in a routine clinical biochemistry lab
  • Bone turnover markers for monitoring of anti-osteoporotic treatment
  • Bone turnover markers for detection, prognosis and monitoring of malignant diseases involving the skeleton
 • The effects of loading and unloading on the skeleton:
  • The osteocyte in the regulation of bone metabolism
  • The role of purinergic receptors in mechanotransduction
 • Purinergic signaling in health and disease
  • Multiple myeloma – a role forpurinergic signaling in development of disease and bone lesions
  • P2Y12 receptor targeting platelet inhibitors – do they damage the bones?
  • P2X7 receptor antagonists in the treatment of bone diseases?
  • Genetic causes of osteoporosis – a role for P2 receptor polymorphisms?

Vejleder for:

Stud.med. og specialestuderende, SDU, Søren Bønløkke Pedersen & Michael Schønemann Rand, OPEN og Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet,  OP_338 Bone turnover markers (BTMs) as predictors for treatment response, Formålet med studiet er at undersøge om baseline knoglemarkører og ændringer i knoglemarkører kan prædiktere effekten af anti-resorptiv behandling hos osteoporosepatienter. Brugen af knoglemarkører til monitorering af behandlingseffekt vil potentielt gøre det muligt for klinikeren at identificere non-responders indenfor 3-6 måneder.

 

Læge, PhD studerende, Debbie Norring-Agerskov, OPEN og Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, OP_304 Biochemical and genetic factors as predictors of mortality in hip fracture patients, Formålet med dette projekt er at undersøge biokemiske og genetiske faktorer, som kan forudsige resultatet hos patienter efter en hoftefraktur. Den opnåede viden kan bruges til at fokusere og individualisere behandlingen og derved bidrage til at mindske risikoen for dødelighed.

 

Læge, PhD studerende, Ditte Beck Jepsen, Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital, OP_183 PTH and Vibration in Osteoporosis Study (PaVOS), Formålet med dette projekt er at undersøge virkningerne af at kombinere standard parathyreoideahormon med Helkropsvibrationer til behandling af osteoporose.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies