Mette Bliddal

Mette Bliddal, postdoc, ph.d.
Affiliation: OPEN
Mail: Mette.bliddal@rsyd.dk
Tlf.: 29 43 79 12

Interesseområder: Reproduktionsepidemiologi, mødres helbred, betydning af vægt og graviditetsbetingede vægtændring på kvinders langsigtede mentale og fysiske helbred, cancerepidemiologi, metodiske tilgange.
Se Mette Bliddals publikations- og aktivitetsliste her.

Kompetencer:

  • Epidemiologi
  • Registerforskning
  • Programmering i STATA
  • Spørgeskemaer
  • Kohortestudier
  • Vejledning
  • Undervisning

Egne forskningsprojekter:

Det er velkendt at store dataindsamlinger med direkte kontakt til deltagerne og med gentagne follow-up undersøgelser er udfordret af ikke-deltagelse. Det kan være kvinder, der helt falder ud af studiepopulationen, eller kvinder, der ikke får svaret på konkrete henvendelser. Disse frafald sker sjældent tilfældigt og kan risikere at påvirke associationer mellem eksponering og udfald. I et studie beskrives selektionen på maternelle karakteristika i data fra en opfølgningsundersøgelse, Mødreopfølgningen, i den store danske fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer. Ydermere undersøges, om der er potentielle selektionsbias i fire udvalgte eksponering-udfald associationer. Studiet er et samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet, University of California, Los Angeles og SDU.

Vejleder for:

Specialestuderende ved den Jordemoderfaglige Kandidatgrad: Anne Rosenbæk, jordemoder, Anita Dombernowsky, jordemoder & Susanne Brondbjerg, jordemoder. RUNmama – graviditet, løb og inkontinens. Løb er kvinders foretrukne motionsform. Graviditet påvirker kvinders motionsmønstre, og på data indsamlet til projektet via et internet-baseret spørgeskema ønskes det at undersøge kvinders løbevaner før, under og efter graviditet. Samtidigt undersøges, hvorledes løb under graviditeten påvirker kvinders risiko for at opleve urininkontinens efterfølgende. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies