Christine Stabell Benn

Christine Stabell Benn, klinisk professor
Affiliation: OPEN, Statens Serum Institut
Mail: 
Cb@ssi.dk
Tlf.: 32 68 83 54

Interesseområder: Epidemiologi, Global Health, Uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.
Se Christine Stabell Benns publikations- og aktivitetsliste her.

Vejleder for:

Bastiaan Blok, ph.d.-studerende, OP_105 Innate training effects of BCG vaccine and its potential effect modifiers, BCG-vaccine har ikke-specifikke effekter, der sikrer beskyttelse mod andre infektioner. Indeværende projekt vil sigte mod at undersøge om virkningerne af BCG, på det medfødte immunsystem, kunne forklare denne ikke-specifikke beskyttelse. Det vil ske ved at kombinere in-vitro undersøgelser og vaccinationsforsøg hos raske forsøgspersoner til at belyse effekten af BCG-vaccine på immunsystemet, hvilket kan føre til mere rationelle vaccinationsstrategier.

Paul Welaga, ph.d. studerende, OP_134 Evaluation of the effects of vaccines (BCG, DTP and Measles) on child survival in Northern Ghana

Manzoor Hanifi, ph.d. studerende

Frederik Schaltz-Buchholzer, ph.d. studerende.

Medicin studerende Marie Emtekjær Holck & Kenneth Bo Pedersen, OP_196 Doctor's choice: A study of general practitioner's considerations and contraindications when administering pentavalent vaccine and measles-mumps-rubella vaccine, Data fra det Danske Vaccinationsregister har vist nogle variationer i administration af DiTeKiPolHib og MMR, hvis børnene bliver forsinket i 15 måneders alderen. Projektet har til formål at undersøge omfanget af variationerne og den underliggende årsag til disse.

Medicin studerende Søren Kristian Nielsen og Maria Luisa Heimdahl, Udfasning af BCG i Europa.

Medicin studerende Anders Fuglsang Sørensen & Jacob Weje Waren Larsen, OP_385 Admissions for infections by age and sex: A register-based study of Danish children 1977-2014,  Der er stigende interesse for kønsforskelle i immunitet i barndommen. For at undersøge forskelle i hospitalsindlæggelser for infektioner mellem kønnene har vi gennemført en registerbaseret kohorteundersøgelse af alle danske beboere i alderen 0-14 år fra 1977 til 2014. Vi undersøgte total optagelse sats, satser for optagelse af infektion kategori, tidsperiode, sæson og varighed af optagelse efter alder og køn.

Medicin studerende Alexander Dahl Stjernholm, OP_393 Birth weight in Rural Guinea-Bissau: Does maternal BCG scarification affect birthweight?, Hovedformålet med denne undersøgelse er at beskrive fødselsvægt af børn født i landdistrikterne i Guinea-Bissau. Vi vil derefter sammenligne fødselsvægt af børn født af mødre, der har fået BCG-vaccinen, til børn født af mødre, der ikke har fået vaccinen.

Medicin studerende Elise Brenno Stjernholm, OP_399 The use of mobile phone interviews to obtain health information on children in Guinea-Bissau, West Africa: A validation study, Brugen af mobiltelefoner som et redskab til interventioner på sundhedsområdet har vist et betydeligt potentiale på verdensplan. Derfor har vi besluttet at bruge mobiltelefon interviews som et opfølgningsværktøj i et stort randomiseret forsøg med to forskellige stammer af BCG-vaccine. Forudsat vi kan dokumentere, at vi kan komme i kontakt med en høj andel af familier, definerer determinanter for en høj succesrate, og dokumentere, at de indhentede oplysninger er gyldige, og derefter bruge mobiltelefoner til opfølgning og indsamling af resultatoplysninger kan sandsynligvis blive et meget nyttigt og udbredt redskab i fremtidige randomiserede forsøg i lavindkomstlande.

Bandim Health Project

Bandim Health Project er et sundhedsprojekt i Guinea-Bissau i Vestafrika. Projektets kerne består af demografisk overvågning og indsamler data om sundhed, vaccinationer, amning, sygdom m.m.

Gå til Bandim Health Project

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies