Forskergruppen

 

Torben Barington, professor, forskningsleder
Mail: Torben.Barington@rsyd.dk,
Tlf.: 65 41 35 70 / Mobil: 29 62 83 62
Interesseområder: Basal og klinisk immunologi.
Læs mere om Torben Barington her.

 

Katrine Hass Rubin, lektor, ph.d.
Mail: Katrine.Rubin@rsyd.dk,
Tlf.: 21 26 19 66
Interesseområder: Epidemiologi og registerforskning i kombination med data fra kohorteundersøgelser og hovedindsatsen ligger indenfor osteoporose, fraktur-epidemiologi og -forebyggelse.
Læs mere om Katrine Hass Rubin her.

 

Bo Abrahamsen,  klinisk professor, professor, overlæge, ph.d.
Mail: Babrahamsen@health.sdu.dk,
Tlf.: 93 56 61 51
Interesseområder: Endokrinologiske og knoglemetaboliske sygdomme med hovedvægten på epidemiologi, farmakoepidemiologi og kohortestudier indenfor osteoporose. 
Læs mere om Bo Abrahamsen her.

 

Anders Green, professor
Mail: Agreen@health.sdu.dk, Tlf.: 40 88 77 75 
Interesseområder: Klinisk-epidemiologiske, samfundsmedicinske og sundhedsøkonomiske aspekter vedrørende kroniske sygdomme (herunder diabetes, cancer og inflammatoriske tarmsygdomme) på basis af data i sundhedsregistre og kliniske databaser; opbygning af modeller til fremskrivning af de epidemiologiske profiler for kroniske sygdomme.
Læs mere om Anders Green her.

 

Mette Bliddal, postdoc, ph.d.
Mail: Mette.Bliddal@rsyd.dk, Tlf.: 29 43 79 12
Interesseområder: Reproduktionsepidemiologi, mødres helbred, betydning af vægt og graviditetsbetingede vægtændring på kvinders langsigtede mentale og fysiske helbred, cancerepidemiologi, metodiske tilgange.
Læs mere om Mette Bliddal her.

Sören Möller, adjunkt, ph.d.
Mail: Moeller@health.sdu.dk, Tlf.: 51 52 66 99
Interesseområder: Statistisk involvering i et bredt udvalg af epidemiologiske, klinisk epidemiologiske og kliniske studier. Utypiske biaskilder i statistiske metoder, geografisk-demografiske konfoundere. 
Læs mere om Sören Möller her.

 

Lise Hounsgaard, professor, ph.d.
Mail: Lhounsgaard@health.sdu.dk,
Tlf.: 29 27 55 99 
Interesseområder: Sygeplejeforskning - sundhed og sygdom, pårørende- og patientperspektivet, Etik.
Læs mere om Lise Hounsgaard her.

 

Christine Stabell Benn, klinisk professor
Mail: Cb@ssi.dk, Tlf.: 32 68 83 54
Interesseområder: Epidemiologi, Global Health, Uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.
Læs mere om Christine Stabell Benn her.

 

Niklas Rye Jørgensen, klinisk professor
Mail: Niklas.rye.joergensen@regionh.dk,
Tlf.: 38 63 24 56
Interesseområder: Translationel knogleforskning med specielt fokus på knoglebiologi og effekterne på skelettet af fysisk aktivitet og farmakologisk behandling, Biomarkører for knogleomsætning, purinergisk signalering i sundhed og sygdom.
Læs mere om Niklas Rye Jørgensen her.

 

Ane Fisker, lektor
Mail: abf@ssi.dk, Tlf.: 32 68 83 66
Interesseområder: Forebyggende sundhedsinterventioner på børnesunhed i lavindkomstlande, herunder uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.
Læs mere om Ane Fisker her.

 

Kirsten Ohm Kyvik, professor, institutleder, ph.d.
Mail: Kkyvik@health.sdu.dk, Tlf.: 65 50 30 46
Interesseområder: Genetisk epidemiologi af kliniske problemstillinger, især det metaboliske syndrom og cardiovaskulære risikofaktorer. Forskningsetik, forskningsintegritet.
Læs mere om Kirsten Ohm Kyvik her.

 

Erik Jakobsen, overlæge
Mail: Erik.jakobsen@rsyd.dk, Tlf.: 65 41 33 70
Interesseområder: Registerforskning, herunder specielt anvendelse af data i Dansk Lungecancer Register.
Læs mere om Erik Jakobsen her.

                                                   

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies