Ansøgning til OPEN

Ansøgningsskema til OPEN sendes til: open@rsyd.dk. Hent ansøgningsskemaet i boksen til højre.

Hvornår kan jeg søge?

Der er ingen ansøgningsfrister for optagelse af projekter i OPEN. Alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Der kan søges om optagelse i alle projektets faser, også i selve planlægningsfasen. Alle de relevante godkendelser behøver ikke at foreligge ved ansøgningen, men kan sendes senere.

Hvem kan søge?

Alle sundhedsvidenskabelige forskere kan søge om at få et projekt optaget i OPEN.

Hvad sker der efter jeg har sendt min ansøgning til OPEN?

OPEN inviterer dig til et optagelsesmøde af cirka en times varighed, hvor vi sammen finder ud af, hvad OPEN kan tilbyde dig og dit forskningsprojekt. OPENs personale forbedereder sig på dit projekt inden du/I kommer, derfor et det vigtigt at du sender projektbeskrivelse, budget m.v. på forhånd.

Hvilke projekter kan optages?

Alle sundhedsvidenskabelige projekter som omfatter systematisk indsamlede kohorter af personer (raske eller syge) og som fører til publikationer. OPEN optager såvel biobanker, som projekter der udelukkende er baseret på kliniske data, spørgeskemadata, registerdata eller ønsker hjælp til randomisering. 
Der er ikke specifikke krav til størrelsen af projektet, dog optages som udgangspunkt projekter svarende til prægraduat forskningsårsprojekt og derover. I forhold til projekter med biobank til fremtidig forskning, skal der som udgangspunkt indhentes materiale på en population af en vis størrelse, med mindre der er tale om patienter med sjældne sygdomme.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til OPEN.

Hvorfor skal jeg bruge OPEN?

Dine fordele ved at benytte OPEN er at:

  • OPEN tager sig af den biobank, der er knyttet til dit projekt
  • OPEN gemmer biobankdata, spørgeskemadata og kliniske data i vores allerede etablerede databaser
  • REDCap kan benyttes til online spørgeskemaer eller dataindsamling, samt til projektstyring af ikke-kommercielle projekter
  • Online randomisering kan ske som en del af REDCap projektdatabasen eller via OPEN Randomise
  • OPEN er behjælpelig med at oprette projektet, brugerflader mv. i samarbejde med forskeren
  • OPEN hjælper med at vurdere hvilket værktøj, der er mest hensigtsmæssig til dataindsamling og opbevaring
  • OPENs personale er dine sparringspartnere ved tvivlsspørgsmål, fx i forhold til registersamkøring, statistisk analysestrategi, anmeldelse til Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité mv.
  • OPEN er behjælpelige med data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen
  • OPEN synliggør dit projekt via OPENs hjemmeside, netværk og aktiviteter, hvilket muligvis kan sikre dig samarbejde med andre forskere, som har ideer til udnyttelse af din kohorte

Selv om dit projekt bliver optaget i OPEN og OPEN opbevarer data/biologisk materiale herfra, vil du, som projektansvarlig forsker/licenstager, altid skulle godkende et udtræk fra OPEN ved et skriftligt samtykke. Det vil sige, at hvis andre forskere er interesseret i data/biologisk materiale fra projektet, kan de henvende sig til open@rsyd.dk og OPEN formidler herefter kontakten til dig. Læs mere på siden Adgang til OPEN data/biobank.

Hvad koster det?

1. Projekter fra offentlige sygehuse i Region Syddanmark og Klinisk Institut

REDCap: Brug af REDCap er gratis. Datamanagement af projektet er som udgangspunkt gratis op til 100 timer, dog kan der ved større projekter, eller projekter med specielle ønsker, blive tale om medfinansiering. Dette er dog nærmere undtagelsen end reglen og aftales fra projekt til projekt. Datamanagement indeholder: Introduktion til REDCap, vejledning om skemaernes opbygning, valideringsregler og kodebog, oprettelse af brugere, mulighed for løbende assistance fra OPENs datamanager, overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven og GCP bekendtgørelse. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af REDCap installation.

Anden databaseløsning: Ved brug af anden OPEN databaseløsning, større projekter, eller projekter med specielle ønsker, bliver finansiering aftalt fra projekt til projekt. 

OPEN Registry: Brug af OPEN Registry er gratis. Dette inkluderer op til 20 timers OPEN Guidance og OPEN administration, services og drift. 
OPEN guidance indeholder: Vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata (op til 20 timer). OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale og PR for projekt via OPENs hjemmeside. Services: Mulighed for at tilmelde sig OPENs kursus i registerbaseret klinisk-epidemiologisk forskning samt STATA, foruden løbende rådgivning. 

Indenfor OPEN Registry er det også mulighed for mere dybdegående involvering til fx selve datamanagement og analysen af registerdata. Her faktureres projektet på timebasis efter nærmere aftale med OPEN. Medforfatterskab kan komme på tale iht. Vancouverreglerne.

OPEN Randomise: Brug af OPEN Randomise til randomisering af projekter er gratis. Datamanagement indeholder: Opsætning af randomisering og vejledning i brugen, oprettelse af brugere, mulighed for løbende assistance fra OPENs datamanager, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven og GCP bekendtgørelse. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af OPEN Randomise.

OPEN Statistics: Få statistisk vejledning til planlægning og gennemførsel af forskningsprojekter eller hjælp til udførsel af de konkrete statistiske analyser. Medforfatterskab kan komme på tale iht. Vancouverreglerne. Hvorvidt der skal ske en afregning af statistikerassistance beror på en individuel vurdering.

OPEN Analyse: Brug af OPEN Analyse til analyse af forskningsdata er gratis, OPEN Analyse giver fri adgang til STATA , R og NVivo. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, vejledning og løbende assistance, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af Datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse. 
Opbevaring af  datafiler i OPEN Analyse er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Storage: Benyttes til opbevaring af større filer, som der ikke skal analyseres direkte på, fx billeder, lydfiler eller sensordata. Kan også bruges til filer, der skal kunne tilgås med specifikt software, som ikke er tilgængeligt i OPENs nuværende software pakke. Opbevaring af  datafiler i OPEN Storage er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Biobank:Udgifter til fysisk håndtering/forberedelse af prøvemateriale skal dit projekt selv betale, selve opbevaringen i OPENs biobank er gratis.

2. Projekter fra øvrige SDU SUND institutter samt IRS projekter uden RSD tilknytning

REDCap: Brug af REDCap er gratis. Den medfølgende datamanagement og drift af projektet ved OPENs datamanagere afregnes som udgangspunkt med kr. 28.000 ekskl. moms. Indeholdt i dette er op til 30 timers datamanagement (hvilket de fleste projekter kan holdes indenfor), OPEN administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Introduktion til REDCap, vejledning om skemaernes opbygning, valideringsregler og kodebog, oprettelse af brugere, mulighed for løbende assistance fra OPENs datamanager, overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven og GCP bekendtgørelse. Mulighed for gratis deltagelse i OPENs kursus i REDCap. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af OPENs REDCap installation. 

Anden databaseløsning: Ved brug af anden OPEN databaseløsning, større projekter, eller projekter med specielle ønsker, bliver finansiering aftalt fra projekt til projekt. 

OPEN Registry: Brug af OPEN Registry afregnes med kr. 14.700 ekskl. moms. Indeholdt i dette er OPEN guidance og OPEN administration, services og drift. OPEN guidance indeholder: Vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata op til 20 timer.
OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale og PR for projekt via OPENs hjemmeside. Services: Mulighed for at tilmelde sig OPENs kurser i registerbaseret klinisk-epidemiologisk forskning og STATA samt løbende rådgivning. 

Ved behov for OPEN Analyse ifm. et OPEN Registry projekt er den samlede pris for begge services 21.000 ekskl. moms, se OPEN Analyse for nærmere beskrivelse af hvad denne servise indeholder.

Indenfor OPEN Registry er det også mulighed for mere dybdegående involvering til fx selve datamanagement og analysen af registerdata. Her faktureres projektet på timebasis efter nærmere aftale med OPEN. Medforfatterskab kan komme på tale iht. Vancouverreglerne.

OPEN Randomise: Brug af OPEN Randomise som single service til randomisering af projekter afregnes med kr. 14.300 ekskl. moms. Indeholdt i dette er OPEN datamanagement, administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Opsætning af randomisering til projektet, løbende assistance, overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven og GCP bekendtgørelse. Drift: Vedligeholdelse og generel opdatering af OPEN Randomise.

OPEN Statistics: Få statistisk vejledning til planlægning og gennemførsel af forskningsprojekter eller hjælp til udførsel af de konkrete statistiske analyser. Medforfatterskab kan komme på tale iht. Vancouverreglerne. Hvorvidt der skal ske en afregning af statistikerassistance, beror på en individuel vurdering. 

OPEN Analyse: OPEN Analyse giver fri adgang til STATA, R og NVivo. Ved projekter som allerede benytter eller ønsker at benytte OPENs REDCap installation, vil de datamanagertimer, som følger med brugeroprettelse og vejledning i forbindelse med brugen af OPEN Analyse blive registreret som en del af de 30 datamanagertimer, der som oftest er dækket af projektets standardbetaling og licensaftale med OPEN. Der er altså ingen ekstra omkostninger med mindre man får brug for datamanagertimer ud over de aftalte. 

Ved projekter som ikke benytter eller ønsker at benytte REDCap, men har behov for adgang til OPEN Analyse som single service afregnes brugen med kr. 13.200 ekskl. moms. Indeholdt i dette er op til 10 timers datamanagement, OPEN administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, vejledning og løbende assistance, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af Datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse. 

Ved brug af OPEN Analyse ifm. OPEN Registry projekt, se prisen under OPEN Registry.

Ved særligt komplekse projekter vil yderligere datamanagementtimer blive afregnet kvartalsvis på timebasis. 

Ved opbevaring af  projektdata i OPEN Analyse, som fylder mere end 200 GB, tillægges DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Storage: Benyttes til opbevaring af større filer, som der ikke skal analyseres direkte på, fx billeder, lydfiler eller sensordata. Kan også bruges til filer, der skal kunne tilgås med specifikt software, som ikke er tilgængeligt i OPENs nuværende software pakke. Opbevaring af  datafiler i OPEN Storage er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Storage som single service afregnes med kr. 13.200 ekskl. moms. Indeholdt i dette er op til 10 timers datamanagement, OPEN administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, vejledning og løbende assistance, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af Datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Storage.

OPEN Biobank:Udgifter til fysisk håndtering/præparering af prøvemateriale skal dit projekt selv betale, selve opbevaringen af prøvemateriale i OPENs biobank er gratis. OPEN administration, services og drift afregnes med kr. 10.000 ekskl. moms. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale og PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Projects biobankdatabasen.

3. Projekter fra andre universiteter end SDU og sygehuse uden for Region Syddanmark

OPEN Biobank: Udgifter til fysisk håndtering/præparering af prøvemateriale skal dit projekt selv betale, selve opbevaringen af prøvemateriale i OPENs biobank er gratis. OPEN administration, services og drift afregnes med kr. 14.000 ekskl. moms. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale og PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Projects biobankdatabasen.

OPEN Randomise: Brug af OPEN Randomise til randomisering af projekter afregnes med kr. 17.800 ekskl. moms. Indeholdt i dette er OPEN datamanagement, administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Opsætning af randomisering til projektet, løbende assistance, overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN administration indeholder: Generel rådgivning inden opstart, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af datatilsynsgodkendelse. Services: Sikker opbevaring af data iht. Persondataloven og GCP bekendtgørelse. Drift: Vedligeholdelse og generel opdatering af OPEN Randomise.

Affiliation/Acknowledgement

Af alle publikationer hvor en eller flere forfattere er tilknyttet Odense Universitetshospital og/eller Klinisk Institut, SDU skal OPEN fremgå som affiliation til mindst én af forfatterne. Det vil normalt være den projektansvarlige (licenstager), men øvrige forskere, som arbejder på projektet, kan ligeledes bruge denne ekstra affiliering. Hvis ingen af forfatterne er tilknyttet Odense Universitetshospital og/eller Klinisk Institut, SDU skal OPEN fremgå i acknowledgement på alle publikationer. Såvel affiliation som acknowledgement angives som: ”OPEN, Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Odense, Denmark”. Hvis tidsskriftet tillader det, må man meget gerne inkludere hyperlink til OPEN: www.sdu.dk/ki/open. Hvis en af forfatterne er tilknyttet Odense Universitetshospital og/eller Klinisk Institut, SDU skal artiklen indberettes med OPEN affiliering i Pure (universitetets indberetningssystem for publikationer). I fald ingen af forfatterne er tilknyttet Odense Universitetshospital og/eller Klinisk Institut, SDU, skal OPEN via mail til open@rsyd.dk have besked om publicering af artikler med henblik på registrering.

Hvordan gør jeg?

Du udfylder OPENs ansøgningsskema (se boks til højre på siden) og mailer det, sammen med de ønskede bilag, til open@rsyd.dk. Hvis dit projekt omfatter biologisk materiale kan du med det samme kontakte Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi eller Klinisk Immunologisk Afdeling for at træffe en nærmere aftale. Yderligere oplysninger omkring kontaktpersoner og priser findes på siden OPEN biobank

Nødvendige tilladelser

Hvis projektet optages i OPEN, skal den projektansvarlige sende scannede eksemplar af de relevante tilladelser. Hvilke tilladelser der er påkrævet kan variere fra projekt til projekt, men der vil som oftest være tale om godkendelse fra den Videnskabsetiske Komité eller Styrelsen for Patientsikkerhed .  Anmeldelse til den regionale fortegnelse over databehandlinger fx via OUH, SLB eller SDU, skal altid foreligge.

OPEN ansøgningsskema

Her kan du downloade OPENs ansøgningsskema

Ansøg

OPEN Prisoversigt

OPEN Prisliste

Hør hvad OPEN kan tilbyde dig

OPEN var på OUH TALKS - se videoen her

OPEN på OUH TALKS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies