Uddannelse på ITI

Vores ingeniøruddannelser er baseret på gruppearbejde, tværfaglighed, anvendelsesorienteret og forskningsbaseret undervisning.

Vi udbyder en række uddannelser indenfor de traditionelle ingeniørfagligheder samt innovative, tværfaglige og internationale uddannelser.

Vi kan også hjælpe dig, hvis du mangler nogle kurser for at søge optagelse, eller hvis du bare har brug for at få din viden genopfrisket. 

Adgangsgivende kurser:

Diplomingeniøruddannelser 3½ år: 

Civilingeniøruddannelse på bachelorniveau 3 år:

Civilingeniøruddannelse på kandidatniveau 2 år:

Internationale udvekslingsprogrammer:

Ph.d.-programmer og udveksling: