Bag teoretisk pædagogikum

Almene humanistiske faggruppe

Professor Nikolaj Frydensbjerg Elf, SDU (faggruppeleder)
Lektor Stefan Kjerkegaard, AU
Lektor, M.A, ph.d. Marcel Lysgaard Lech, SDU
Lektor Peter Hobel, SDU
Lektor, ph.d. Tina Høegh, SDU
Lektor, Heidi Eskelund Knudsen, AU
Relevante fagkonsulenter.

Den almendidaktiske faggruppe

Den almendidaktiske faggruppe:

Lektor, mag.art. Steen Beck, SDU (faggruppeleder)
Lektor Lene Larsen, RUC
Lektor, ph.d. Dion Rüsselbæk Hansen, SDU
Adjunkt, ph.d. Lea Lund, AU
Lektor Preben Olund Kirkegaard, AU CUDiM
Lektor Michael Paulsen, SDU
Professor Henning Salling Olesen, RUC                                                                                                                                                                                                                                                                           Lektor Lars Ulriksen, KU

Det rådgivende udvalg

Jf. pædagogikumbekendtgørelsens §11 skal det rådgivende udvalg “sikre forbindelsen og erfaringsudvekslingen mellem tilrettelæggerne af teoretisk pædagogikum og underviserne i den gymnasiale sektor, bidrage til at sikre sammenhængen mellem teoretisk og praktisk pædagogikum samt medvirke til udviklingen og kvalitetssikringen af teoretisk pædagogikum. Udvalget skal forandledige, at der mindst hvert andet år udarbejdes en evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum”. I det rådgivende udvalg sidder repræsentanter fra lederforeningerne, lærerorganisationerne, Gymnasieskolens Pædagogikumforening, Undervisningsministeriet, samt repræsentanter for konsortiet. 

Medlemmer:

Rektor Ivar Ørnby, repræsentant for Danske Erhvervsskoler (formand).                                                                                                                                                                                          Rektor Birgitte Vedersø, repræsentant for Rektorforeningen.                                                                                                                                                                                                                      Rektor Jimmy Burnett Nielsen, repræsentant for de private gymnasier.
Rektor Peter Zinkernagel, repræsentant for Lederforeningen for VUC.
Gymnasielektor Annette Kjærgaard, repræsentant for  Gymnasieskolernes Pædagogikumforening.
Læringskonsulent Trine Rhein-Knudsen, repræsentant for UVM.
Specialkonsulent Hanne Larsen, repræsentant for UVM.
Studieleder Chresten Marstrand for IDA’s fraktion af ingeniører på erhvervsskolerne (FIE).                                                                                                                                       Morten Bayer, repræsentant for GL.
Prodekan Lars Grassmé Binderup, repræsentant for Syddansk Universitet.
Lektor, mag.art. Steen Beck, repræsentant for Syddansk Universitet.
Kontorchef Christina Bruun Levinsen, repræsentant for Syddansk Universitet.
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, repræsentant for Syddansk Universitet.

Matematik

Lektor Morten Blomhøj, RUC (faggruppeleder)
Lektor Uffe Jankvist, AU
Professor Morten Misfeldt, AAU
Lektor Claus Michelsen, SDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Britta Eyrich Jessen
Relevante fagkonsulenter.

Musisk-æstetiske fag

Lektor Sven-Erik Holgersen, AU (faggruppeleder)
Lektor Annemari Svendsen, SDU
Lektor Falk Heinrich, AAU
Professor Mie Buhl, AAU
Lektor Ida Krøgholt, AU
Relevante fagkonsulenter.

 

 

Naturfag

Lene Møller Madsen (faggruppeleder)
Thomas Theis Nielsen, RUC
Lektor Niels Jensen, RUC
Martin Niss, RUC
Lektor Niels Bonderup Dohn, AU
Adjunkt, ph.d. Morten Rask Petersen, SDU
Relevante fagkonsulenter.

Samfundsfaglige og merkantile fag

Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU (faggruppeleder)
Camilla Kølsen Petersen 
Jesper Piihl
Lektor Tonny Brems Knudsen, AU
Projektkoordinator Anne Sørensen, AU
Lektor, ph.d. Klaus Levinsen, SDU
Relevante fagkonsulenter.

 

 

Styregruppen

Styregruppens opgaver er primært styringsmæssige og økonomiske, herunder at godkende budget og regnskab, udpege faggruppeledere og godkende medlemmer og kommissorium for faggrupperne i øvrigt, sikre den forskningsmæssige basering af de afholdte moduler og lignende. 

Medlemmer:

Prodekan Lars Grasme Binderup. Repræsentant for Syddansk Universitet (formand).
Institutleder Anne Jensen. Repræsentant for Syddansk Universitet.
Professor LArs Bo Henriksen. Repræsentant for Aalborg Universitet.
Prodekan Lars Døvling Andersen. Repræsentant for Aalborg Universitet.
Professor Henning Salling Olesen. Repræsentant for Roskilde Universitets Center.
Prodekan Niels Overgaard Lehmann. Repræsentant for Aarhus Universitet.
Udviklingskonsulent Mette Brinch Thomsen. Repræsentant for Aarhus Universitet.                                                                                                                                Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU. 

IT
Lektor, ph.d. Michael Caspersen, AU (faggruppeleder)
Akademisk medarbejder Palle Nowack, AU
Helle Mathiasen, KU
Sprog

Lektor Susana S. Fernández, AU (faggruppeleder)
Lektor Francesco Caviglia, AU
Studielektor Chun Zhang, AU
Studielektor, ph.d. Jane Vinther, SDU
Lektor, postdoc Alexandra Holsting, SDU
Lektor George Hinge, AU
Lektor Steen Bille Jørgensen, AU
Professor MSO Karen Lund, AU
Anne Holmen
Relevante fagkonsulenter.

Teknologi

Professor Lars Bo Henriksen, AAU (faggruppeleder)
Lektor Anders Buch, AAU
Ph.d. Alex Young Pedersen, AU
Lektor Bettina Dahl Søndergaard, AAU
Lektor Casper Andersen, AU
Relevante fagkonsulenter.

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådets opgaver er primært faglige og pædagogiske. Uddannelsesrådet har til opgave at sikre den overordnede tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af moduler og undervisning i teoretisk pædagogikum i henhold til studieordningen, herunder kvalitetssikring og påse evalueringer af modulerne, godkende den overordnede plan for tilrettelæggelse af undervisningen, indkalde til en konference for fagansvarlige forskere, undervisere og andre relevante parter med mere. 

Medlemmer:

Lektor, mag.art. Steen Beck, SDU (formand).
Lektor, ph.d. Michael Caspersen, AU.
Lektor Susana S. Fernández, AU.
Lektor Sven-Erik Holgersen, AU. 
Lektor Martin Niss, RUC.
Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU.
Professor Ellen Krogh, SDU.
Professor Lars Bo Henriksen, AAU.
Fagkonsulent Mette Lyng, UVM.
Fagkonsulent Sune Weile, UVM.
Fagkonsulent Lars Andersen, UVM.
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU.