Om teoretisk pædagogikum

Teoretisk pædagogikum er en vekseluddannelse, der understøtter praktisk pædagogikum.

 

Uddannelsen består af to almendidaktiske moduler, fagenes samspil, 5 workshops samt et eller flere fagdidaktiske moduler svarende til det antal fag, kandidaten har faglig kompetence i. Der er ca. 20 dages undervisning, heraf 15 som internat.

Uddannelsen er forskningsbaseret, og litteraturen er en blanding af forskningsformidlende tekster fra praksis, forskningslitteratur samt teoretiske tekster. Der læses ca. 1000 sider som forberedelse til undervisningen.

Teoretisk pædagogikum udvikles og udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og København Universitet. Syddansk Universitet står for administration af uddannelsen.

Under Praktisk information kan du finde links til den gældende studieordning, pædagogikumbekendtgørelsen og de faglige mindstekrav. Her finder du også videre informationer om uddannelsens opbygning, ECTS og andre relevante oplysninger.