Udannelsesrådet

Uddannelsesrådets opgaver er primært faglige og pædagogiske. Uddannelsesrådet har til opgave at sikre den overordnede tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af moduler og undervisning i teoretisk pædagogikum i henhold til studieordningen, herunder kvalitetssikring og påse evalueringer af modulerne, godkende den overordnede plan for tilrettelæggelse af undervisningen, indkalde til en konference for fagansvarlige forskere, undervisere og andre relevante parter med mere. 

Medlemmer:

- Professor Susana Silvia Fernández, AU (formand)
- Lektor, ph.d. Morten Blomhøj, RUC
- Professor Lars Bo Henriksen, AAU
- Professor Mie Buhl, AAU
- Lektor, Lene Møller Madsen, KU
- Professor Morten Misfeldt, KU
- Fagkonsulent Niels Vinther, UVM
- Fagkonsulent Pernille Kaltoft, UVM
- Fagkonsulent Søren Husted-Pedersen, UVM
- Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU 
- Professor Nikolaj Elf, SDU
- Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU
- Lektor, Steen Beck, SDU
- Lektor, Maren Aarup, Ordrup Gymnasium
- Lektor, Mona Rask Langerhuus, Campus Vejle
- Lektor, Pia Ballegaard Hansen, Rybners
- Lektor, Rikke Kirkegaard Thøgersen,  Aalborg Handelsgymnasium