Uddannelsens opbygning

Teoretisk pædagogikum er en vekseluddannelse, hvis formål er at støtte det, kandidaten arbejder med i praktisk pædagogikum. Uddannelsen er en universitetsuddannelse, som læses uden for universiteterne tæt på skolen, og uddannelsen svarer til 20 ECTS-points. Den afsluttes med en skriftlig prøve, og for at blive indstillet til prøven skal kandidaten deltage i hele uddannelsen.

 

På teoretisk pædagogikum tilknyttes kandidaten det samme hold og den samme underviser gennem de almendidaktiske moduler og workshops. På de fagdidaktiske moduler vil kandidaten møde kursusledere med stort indblik i den faglige udvikling, og kandidaten vil ligeledes møde fagets fagkonsulent.

 

Pædagogikumuddannelsen udgør samlet 100% af kandidatens arbejdstid i skoleåret, og 2/3 del af kandidatens arbejdstid planlægges på skole, mens teoretisk pædagogikum udgør en 1/3 af kandidatens arbejdstid og planlægges af uddannelseschefen for teoretisk pædagogikum. 

 

Uddannelsens forløb:

 

Uddannelsens opbygning