Styregruppen

Styregruppens opgaver er primært styringsmæssige og økonomiske, herunder at godkende budget og regnskab, udpege faggruppeledere og godkende medlemmer og kommissorium for faggrupperne i øvrigt, sikre den forskningsmæssige basering af de afholdte moduler og lignende. 

Medlemmer:

Prodekan Lars Grasme Binderup, SDU
Institutleder Per Krogh Hansen, SDU
Professor Lars Bo Henriksen, AAU
Prodekan, Hanne Dauer Keller, AAU
Professor Henning Salling Olesen, RUC
Viceinstitutleder Camilla Schmidt, RUC
Prodekan Niels Overgaard Lehmann, AU
Centerleder Arne Kjær, AU
Institutleder Hanne Andersen, KU
Prodekan Jens Erik Mogensen, KU
Institutleder Anne Jensen, KU
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU
Kontorchef Christina Bruun Levinsen, SDU