Studieordning

Studieordning for teoretisk pædagogikum 2019

Indholdsfortegnelse

I. Bestemmelser for uddannelsen i teoretisk pædagogikum
A. Uddannelsens formål, forløbsmodel og organisering

II. Beskrivelse af uddannelsens moduler
§ 1 At være lærer
§ 2 At være lærer i fag
§ 3 At være lærer i praksis

I-IV § 4 At være lærer på de gymnasiale uddannelser
§ 5 At være lærer i samfundet

III. Den afsluttende eksamensopgave

Læs hele Studieordningen 2019 her.

Studieordningen 2014 findes i en dansk og engelsk version.

Bekendtgørelse

Gældende bekendtgørelse (af 2018)

Bekendtgørelse

Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Klik her