Rådgivende udvalg

Jf. pædagogikumbekendtgørelsens §11 skal det rådgivende udvalg “sikre forbindelsen og erfaringsudvekslingen mellem tilrettelæggerne af teoretisk pædagogikum og underviserne i den gymnasiale sektor, bidrage til at sikre sammenhængen mellem teoretisk og praktisk pædagogikum samt medvirke til udviklingen og kvalitetssikringen af teoretisk pædagogikum. Udvalget skal forandledige, at der mindst hvert andet år udarbejdes en evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum”. I det rådgivende udvalg sidder repræsentanter fra lederforeningerne, lærerorganisationerne, Gymnasieskolens Pædagogikumforening, Undervisningsministeriet, samt repræsentanter for konsortiet. 

Medlemmer:

Rektor, Susan Mose, repræsentant for Rektorforeningen
Rektor Morten Hansen, repræsentant for de private gymnasier
Rektor Ivar Ørnby, repræsentant for Danske Erhvervsskoler
Rektor Peter Zinkernagel, repræsentant for Lederforeningen for VUC
Lektor Karin Lage, Pædagogikumforeningen
Morten Bayer, repræsentant for GL
Læringskonsulent Trine Rhein-Knudsen, repræsentant for UVM
Prodekan, formand for Styregruppen Lars Grassmé Binderup, SDU
Næstformand for Styregruppen, Niels Overgaard Lehmann, AU
Leder af Uddannelsesrådet, Susana Silvia Fernández, AU
Kontorchef Christina Bruun Levinsen, SDU
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm,SDU