Artikler og formidling

Nyeste artikler

August 2018

GymPæd 2.0 Nr. 20

 

I denne udgave af tidsskriftet GymPæd 2.0. præsenteres de første resultater fra projektets første kvantitative undersøgelse, der har 6234 elevbesvarelser, 877 lærerbesvarelse, 126 lederbesvarelser og 113 bestyrelsesmedlemsbesvarelser.

 • Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Peter Henrik Raae præsenterer en sammenlignende analyse af de fire uddannelsesprogrammer
 • Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Lilli Zeuner undersøger med fokus på elever, lærere og ledere, om de seneste års reformprocesser har ført til forskydning af ansvar og forventninger
 • Nikolaj Elf, Camilla Kølsen Petersen og Ane Qvortrup undersøger, hvordan digitalisering tilskrives betydning i gymnasieskolen anno 2017
 • Peter Hobel, Torben Spanget Christensen og Tina Høegh analyserer elevers og læreres opfattelse af fagligt samspil
 • Ellen Krogh, Camilla Kølsen Petersen, Peter Henrik Raae og Ane Qvortrup undersøger, hvordan kapacitetsopbygning og -forvaltning praktiseres på skolerne, hvordan lærere og ledere forholder sig til og oplever arbejdet hermed, og hvordan reformkravene om kvalitetsudvikling og kompetenceløft mødes
 • Anke Piekut, Peter Hobel og Ellen Krogh undersøger, hvordan lærere og elever ser på skriftlighed i konteksten af elevernes overgang mellem folkeskolen og gymnasiet
 • Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Anke Piekut fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfaringer om evaluering 1. g elever bringer med fra folkeskolen, og hvilke forventninger de har til evaluering i gymnasiet
 • Ellen Krogh og Anke Piekut undersøger, hvordan eleverne har oplevet overgangen fra folkeskole til gymnasiet.

August 2017

GymPæd 2.0 Nr. 17
 
 • I denne udgave af tidsskriftet GymPæd 2.0. præsenteres Reform 2017 projektet. Her kan man læse om projektet overordnet set samt mere detaljeret om de seks fokuseringer, der er i projektet; Overgang og progression, Faglig udvikling og fagsamspil, Skriftlighed; Digitalisering; Evaluering, Skole- og kompetenceudvikling. 

15. januar 2018

Følsomme data

Af: Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen

 
 • I disse tider generes der mange data om elever, skoler og lærere og det er derfor essentielt, at datasikkerheden er på plads. I starten af året blev ministeriets datahåndtering i forbindelse med trivselsmålinger i gymnasiet kritiseret. I denne artikel fortæller projektlederne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen om datahåndteringen i projekt ’Reform 2017’

5. marts 2018

Kvotekonger- og dronninger?

Af: Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen

 • Projektlederne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen har skrevet en artikel om etnicitet i gymnasiet. De forholder sig kritisk til S og SF’s forslag, der kom tidligere på året, om fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier, på baggrund af data generet igennem projekt Reform 2017.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies