Mød Filosofi i Skolen

Læs om Filosofi i Skolen og projektets aktiviteter

Artikel på Skoleliv.dk om sprogstimuleringsprojekt: Sådan bliver de nye sprogprøver i 0. klasse

Artikel i Ny VidenFilosoffer fra SDU rykker ud i folkeskolen, nr. 10, december 2017

Artikel på Videnskab.dkFilosofi gør børn bedre til matematik, januar 2017

Informationsfolder om projektet

Temanummer af fagblad for gymnasielærere om projekter under Filosofi i Skolen: Filosofi, nr 18 (1), 2018

Video på SDUs hjemmeside: Filosofiske dialoger om FNs Verdensmål

Historier og nyheder fra projektet findes på Facebook