Nyheder

Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere

Hvert år samles alle, som er med til at udvikle og gennemføre Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere. I år var det den 3.-4. marts i Horsens, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, hvad ligestillingen af de fire til fem gymnasiale ungdomsuddannelser betyder for elever og uddannelserne. Her var Gymnasiereform 2017-forskningsprojektet og projektets netop udkomne bog Ane Qvortrup (red.): Gymnasiet i udvikling, Hans Reitzel 2020 afsæt for en drøftelse af blandt andet dannelse og studiekompetence blandt eleverne.

Efterfølgende blev det drøftet og undersøgt om undersøgelsesorienteret undervisning kan ses som

  • en fagspecifik praksis?
  • en tværgående gymnasial metagenre? Eller
  • en overgribende metametagenre, eller studiekompetence, der forbereder til videregående uddannelse?

Seminariet åbnede desuden for nye perspektiver på undervisning og uddannelse, der blev netværket og samtalt på tværs af uddannelser og funktioner, og der blev foretaget justeringer af undervisningen i Teoretisk Pædagogikum i det kommende skoleår

 

Bogudgivelse af Ane Qvortrup: Gymnasiet i udvikling

Den 3. marts  2020 udkom bogen ”Gymnasiet i udvikling. Undersøgelser og analyser af aktuelle udviklinger i gymnasiet”

Gymnasiet i udvikling undersøges det aktuelle gymnasium, gymnasiet anno 2020, i lyset af de forandringsprocesser, det har gennemgået de seneste 20 år, begrundet dels i de tre reformer, der er gennemført siden 2005, dels i den ”almindelige” udvikling i forståelsen af viden og kundskab og i samfundsmæssige værdier og prioriteringer. Hensigten med bogen er at formidle ny viden om gymnasiet generelt samt om det at være gymnasieleder, -lærer og -elev i lyset af den længere reformerings- og moderniseringshistorie. I bogens otte kapitler beskriver og diskuterer forfatterne nogle af de områder, hvor der er sket markante forandringer. Det gælder menneskesyn og dannelsesformer, faglighed og fagligt samspil, skriftlighed, evaluering, teknologi og digitalisering samt organisering og ledelsesformer.

Gymnasiet i udvikling udspringer af og formidler resultater fra et stort forskningsprojekt, igangsat i 2017 af 11 forskere fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

Se mere på om Gymnasiet i udvikling på  www.hansreizel.dk

 

Konference om Faglighed i gymnasiet (AFLYST PGA. COVID-19)

Fagligheden i gymnasiet er undersøgt af et stort hold forskere fra Syddansk Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut og fire ekspertgrupper nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet. I forbindelse med projektet har man analyseret både undervisningsbeskrivelser, eksamenssæt og eksamensopgaver og elevopgaver 50 år tilbage i tiden og gennemført spørgeskemaundersøgelser med både undervisere i grundskolen, på gymnasierne og videregående uddannelser.  

Projektets arbejde med og konklusioner på fagligheden i gymnasiet bliver udfoldet og debatteret på en konference d. 23. marts 2020. Der lægges således op til en kvalificeret dialog mellem gymnasier, aftagere, politikere og andre interessenter om, hvilken faglighed(er) der skal prioriteres i gymnasieskolen i fremtiden. 

Tilmeld dig på: https://www.conferencemanager.dk/faglighed

Læs rapporterne og nyheder om projektet på:

Delrapport 1: Projektets rammer og design
Delrapport 2: Matematik
Delrapport 3: Fysik
Delrapport 4: Dansk
Delrapport 5: Engelsk
Delrapport 6: Opsamling

Gymnasieskolen: Professor om kæmpe undersøgelse: Behov for nuanceret debat om faglighed i gymnasiet
Gymnasieskolen: Ekspertudvalg om faglighed: Matematik er blevet mere komplekst
Gymnasieskolen: 
Ekspertgruppe om dansk stil: Elever fokuserer på teknik og metode
Gymnasieskolen: Faglighedsundersøgelse: Fysik er blevet et almendannende fag
Gymnasieskolen: Ekspertudvalg om engelsk: Kravene til eleverne er vokset
Berlingske:  
Ny stor rapport: De basale færdigheder halter hos danske gymnasieelever