Instituttets organisering

Det sikrer, at der er plads til ændringer og tilpasninger, når det er gavnligt for instituttets overordnede mål.

Fagmiljøerne er mest langsigtede og baserer sig på de store uddannelser, der hører hjemme under instituttet, i øjeblikket historie, klassiske studier, religionsstudier, amerikanske studier, mellemøststudier og (indtil 2020) marinarkæologi. Alle instituttets medarbejdere er knyttet til et fagmiljø og bidrager derfor til dets udvikling.

Centrene er ligeledes langsigtede. De har egen statut og giver ofte en fast ramme til samarbejdet med eksterne partnere, fx museer eller andre institutter på SDU. Instituttet huser Center for Amerikanske Studier, Center for Koldkrigsstudier, Center for Maritim- og Erhvervshistorie, Centre for Medieval Literature, Center for Mellemøststudier, Center for Middelalder- og Renæssancestudier og Danish Centre for Welfare Studies. Centrene organiserer forskning og i nogle tilfælde også undervisning, ligesom de danner den naturlige ramme for større forskningsansøgninger. Institut for Historie råder også over forskellige samlinger: vase, skulptur og kartografisk samling. Centrene står centralt i instituttets forskningsstrategi, og de er på forskellig vis alle anerkendte i nationale og/eller internationale fagmiljøer.

Forskningsprogrammerne er mellemsigtede og har til formål at inspirere forskning og samarbejde på tværs af fagmiljøerne, fx gennem seminarer, interne præsentationer, gæsteforelæsninger og udgivelser. I øjeblikket er der tre programmer: Politisk historie, Kulturmøder og Autoritet, materialitet og medier. Alle medarbejdere opfordres til at deltage i og bidrage aktivt til et eller to forskningsprogrammer. Programmerne evalueres løbende af deltagerne i dem samt af institutrådet, der også beslutter, om de skal videreføres eller erstattes af nye.

På det mest kortsigtede plan tilskynder instituttet bottom up-tiltag, der dannes inden for eller på tværs af fagmiljøerne. Udgangspunktet kan fx være en læsegruppe, en ansøgning eller en antologi. Sådanne aktiviteter bidrager til sikringen af dynamiske faglige miljøer. Bottom up-tiltag kan være midlertidige aktiviteter eller udvikle sig til forskningsprogrammer eller centre.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies