Træningsteknologi

SDU's velfærdsteknologigruppe fokuserer primært på robotassisteret træning og sensorteknologi med biofeedback, og indenfor dette område står lektor Anders Stengaard Sørensen og hans team i spidsen for en forskningsmæssig satsning, hvor der især arbejdes med to forskellige træningsrobotter kaldet Universal RoboTrainer og RoboTrainer Light.

Træningsteknologi kan hjælpe mennesker med helbredsmæssige udfordringer, så de kan fortsætte deres almindelige hverdagsliv – trods funktionsnedsættelser. Vi forsker bl.a. i, hvordan man kan bruge industrirobotter eller snoretræksrobotter som innovative løsninger til genoptræning. 

Fremtidens genoptræning med industrirobot (Universal Robotrainer)

Forskningen har vist, at en industrirobot fra Universal Robots har et stort potentiale som træningspartner for patienter med følgeskader efter blodpropper.

Robotarm er effektiv træningspartner
Robotten inddrages om træningspartner, da studier har vist, at mange gentagelser af træningsøvelser er et effektivt middel til at få hjernen til at lære at kontrollere lammede muskler, så funktionsevnen gradvist vender tilbage. Alt efter lammelsens karakter er patienterne ofte ikke selv i stand til at lave øvelserne uden hjælp fra fysioterapeuter, men med hjælp fra en robotarm kan patienten selv foretage de øvelser, der er behov for til genoptræning.

Robotten kan føre patientens arm i den ønskede bevægelsesbane og i takt med, at patienten genvinder styrke i armen, kan hjælpen fra robotten reduceres. Det er robottens sensorer, der vurderer, hvor meget patienten skal hjælpes. Dermed bliver øvelsen hverken for svær eller for let, men tilpasses patientens niveau.

Målrettet og motiverende træning
Projektet fokuserer også på at gøre det let for fysioterapeuter at udarbejde individuelle træningsprogrammer til de enkelte patienter. Samtidig ser forskerne på, hvordan man kan gøre robottræningen mere motiverende for at sikre en effektiv genoptræning. Målet er at give et godt indblik i, hvad der teknologisk skal til for at omdanne industrirobotter til genoptræningspartnere.

Robottræning hjælper de svageste patienter (RoboTrainer Light)

Genoptræning er afgørende for patienter, som har mistet førligheden efter en blodprop eller ulykke. Men hvis patienten er for svag til selv at gå i gang med almindelig genoptræning, er der hjælp at hente i RoboTrainer Light. Her er målet at udvikle en prisbillig teknologi til hjemmebrug for de patienter, som er for svage til at betjene almindelige træningsmaskiner.

Enkelt at bruge og transportere
RoboTrainer Light er simpelt opbygget og består kun af en nylonsnor og en computerstyret motor. For enden af nylonsnoren er en løkke, som patienten kan lægge sin hånd ind i. Computeren sidder inde i en hjulskinne, som nylonsnoren går rundt om. Motoren hjælper med at hæve armen, og når patienten er kommet længere i genoptræningsforløbet, kan motoren indstilles til at hjælpe mindre eller give armen modstand, så patienten skal bruge kræfter på at hive snoren ned igen. RoboTrainer Light er let at transportere og sætte op.

Baggrund for RoboTrainer-projekterne

Det oprindelige RoboTrainer-initiativ skyldtes en tidligere elitesoldat, Allan Lauritsen, der med succes er kommet sig over en ulykke, som knuste knogler og muskler i hans arm, skulder og ben. Trods kirurgens prognose har Allan genvundet flere af sine fysiske evner takket være et ekstremt træningsprogram, som han selv har designet og udført i mange år.
Allan Lauritsen kontaktede på et tidspunkt SDU for at drøfte muligheden for at udvikle en robot-træningspartner. Det resulterede hurtigt i en laboratoriemodel – RoboTrainer. Her stod Allan Lauritsen for det mekaniske design og implementeringen, mens forskerne fra SDU har stået for det elektroniske design, implementering og programmering.