Health Informatics

Health Informatics fokuserer primært på to områder:

Klinisk beslutningsstøtte, herunder specielt

  • Identifikation af højrisikopatienter
  • Tidlig opsporing af forværring i patienters tilstand
  • Visualisering af data til sundhedspersonalet

Patient-centrerede platforme (patient empowerment), herunder specielt

  • Overblik til patienter over egen sundhedstilstand
  • Motivering af patienter til genoptræning
  • Informationsdeling i (sociale) patient netværk

Området baserer sig på forskning inden for Information & Knowledge Management (IKM). Der fokuseres på udvikling af nye IKM værktøjer og teknikker til at håndtere udfordringer inden for fremtidens sundhedsvæsen (herunder big data aspekter). Der arbejdes med forskellige aspekter i relation til indsamling, monitorering, strukturering, samkøring (mining), fortolkning, analyse og visualisering af sundhedsdata.

Det overordnede mål er at udvikle brugervenlige softwareværktøjer som stiller brugere (både sundhedspersonale, patienter og pårørende) i stand til at tage bedre beslutninger, hurtigere.