Forskningsområder

SDU Health Informatics and Technology (HIT) vil hjælpe med at imødekomme efterspørgslen fra sundheds- og omsorgssektoren efter innovative teknologier, der målretter sig udfordringerne i en aldrende og mere kronisk syg befolkning.

 

SDU HIT bestræber sig på at udvikle nye og implementeringsparate tekniske løsninger med en høj socioøkonomisk indvirkning til fordel for patienter (og deres pårørende), sundhedsfagfolk og samfundet som helhed.

SDU HITs centrale forskningsområder  falder inden for følgende overordnede kategorier:

  • Datadrevet sundhedsteknologi - inklusive big data analyse; kunstig intelligens og datavidenskab; intelligent monitorering og beslutningsstøtte; prædiktive modeller til forebyggelse, tidlig påvisning, diagnose og prognose.
  • Trænings- og rehabiliteringsteknologi - inklusive robotassisteret træning og sensorteknologi med biofeedback; indlejrede systemer; menneske-robot interaktion.
  • Sensorteknologi - inklusive intelligente diskrete sensorer og monitorering; fysiologisk signalopsamling og -behandling; billedanalyse; modellering af sundhedstilstand og -adfærd.
  • E-sundhedssystemer og platforme - inklusive softwaresystemer og platforme til sundhed og pleje; brugerinddragelse; selvstændiggørelse af patienter; borgercentreret (personliggjort) indsamling af data, behandlingsplaner og e-sundhedsinterventioner; teknologivurdering.
  • Økosystemer til sundhedsvæsenet - inklusive multi-agent-baseret erhvervsøkosystemmodellering og -simulering; offentlig-private partnerskaber; innovationsstyring.
  • Teknisk audiologi - inklusive auditive behandlingsforstyrrelser; evaluering af høretest; sygdoms- og behandlingsrelateret høretab; brugerstyret audiometri.
SDU HIT er åben for samarbejde inden for ovennævnte kerneområder med partnere fra den akademiske verden samt den offentlige- og den private sektor.

 

Kontakt

Uffe Kock Wiil

Tel: +45 6550 7956
Mobil: +45 6011 3565
E-mail: ukwiil@mmmi.sdu.dk