Studienævn for De 5

Medlemmer

Medlemmer

Studienævnet består af 5 videnskabelige medarbejdere og (5) studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer pr. 1. januar 2020:

Videnskabelige medarbejdere:
Christine Dalgård 
Carsten Juhl
Mette Juel Rothmann
Jeanette Reffstrup Christensen
Dorte Hvidtjørn

Suppleant:
Marie Konge Nielsen (SFK)

Studerende: 
Lea Cordes (SFK)
Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (Fysioterapi)
Jessie Weber Madsen (Ergoterapi)

Suppleant: 

Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen 

Derudover deltager faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden
Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Tirsdag den 4. februar 2020 Tirsdag den 21. januar 2020
Onsdag den 11. marts 2020  Onsdag den 26. februar 2020 
Onsdag den 27. maj 2020 Onsdag den 13. maj 2020 
Tirsdag den 15. september 2020  Tirsdag den 1. september 2020
Tirsdag den 20. oktober 2020  Tirsdag den 6. oktober 2020
Torsdag den 10. december 2020  Torsdag den 26. november 2020
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse mødes ca. 3 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse forholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet her.

Praksisbeskrivelser

Studienævnet har udarbejde en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandler ansøgninger til studienævnet. 

Praksisbeskrivelser for studienævn for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kontakt til Studienævnet
Har du spørgsmål til studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, så skriv til: sn-sundkandidat@health.sdu.dk