Digital undervisning på SUND

Den digitale undervisning er ny for alle, studerende såvel som undervisere.  Vi håber, at alle vil være med til at tage godt imod de nye løsninger og også have lidt tålmodighed med os, indtil vi får de sidste ting rettet til.

I de to videoer nedenfor vil vi kort redegøre for den primære løsning på SUND, som består af live-undervisning vha. Zoom.

Undervisere, der foretrækker at udarbejde asynkront undervisningsmateriale, kan med fordel orientere sig i værktøjerne, der er lagt ud på sdunet.dk/teachonline  


Video-information til STUDERENDE (men kan med fordel også ses af UNDERVISERE):


Video-information til UNDERVISERE (men kan med fordel også ses af STUDERENDE):


Links til skriftlige guides (opdateret 25/3):


Link til tutorials for undervisere:


Oversigt over Zoom-supporters i prioriteret rækkefølge:

Har du spørgsmål til digital undervisning eller brug for hjælp af nogen art, så kontakt os på digitalundervisning-sund@health.sdu.dk. Så vil vi tage fat i dig og hjælpe dig bedst muligt.

Hvis du har brug for teknisk hjælp, så kontakt os via SkypeForBusiness eller telefonnummer, startende oppefra og ned på nedenstående liste af Zoom-supportere:

  • Benedicte Østergaard Berntsen / 65507989
  • Jacob Harbo Andersen, 65501950
  • Peter Bjødstrup Jensen / 65504055
  • Martin T. Ernst / 65508645
  • Morten Olesen / 65507160
  • Anton Pottegård, 6550 3024