SFEO

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har egen edb afdeling, i daglig tale kaldet SFEO (Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Edb-Organisation).

 

SFEO forestår al anskaffelse, drift og support af alle IT-systemer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet efter nærmere anvisning fra dekanen. SFEO har ansvaret for den daglige drift af lokale servere, terminalrum, samt kontor og sekretariats PC'ere. Herudover yder SFEO også support til såvel fakultetets ansatte (Brugerservice) som de studerende (Værkstedet). For ansatte i Jylland yder SFEO kun delvis support. Studerende i Jylland serviceres af lokale medarbejdere under IT-Service.

SFEO enhedens ansatte

Du er altid velkommen til at kontakte SFEO enten via mail eller telefon:

email: sfeo@sam.sdu.dk
telefon: 6550 3500


Åbningstider:

Mandag til Fredag

8.00-15.30