Se eksempler på vores samarbejde med offentlige institutioner

Social games against crime. Trygfondsfinansieret projekt, der involverer fængselsvæsnet og SAVN.

Modhistorier i organisationer. Diverse samarbejder omkring håndteringen af modstand mod strategiomlægning, mv. i organisationer. Involverer Danfoss, DOMEA samt flere kommuner.

Digital informationsforsyning i gymnasieskolen. Samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek, Gymnasieskolernes Rektorforening, CIFU, Odense Centralbibliotek, University College Lillebælt Bibliotek og Braintrust.dk.

Recruitment for Growth. Et samarbejde mellem  Centre for Human Interactivity og Jobcenteret i Slagelse Kommune.  Her matches virksomheder og jobsøgende ved hjælp af socio-kognitive test af såvel faglige som personlige og sociale kompetencer.

Akademisk skrivning. SDU følgeforsker et projekt på Frederiksværk Gymnasium om lærernes redskaber til at løfte det øgede fokus på skriftlighed i gymnasiet.

Biblioteket som kulturformidlingsinstitution. Forskere har udviklet efteruddannelsesforløb for bibliotekarer på Københavns Biblioteker med henblik på at perspektivere og udvikle forståelsen af biblioteket som kulturformidlingsinstitution.

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies