Skip to main content
DA / EN

SPEAR mødtes i Plovdiv til projektets 2. Project Learning and Support Meeting

En integreret del af SPEAR's projektdesign er de seks Project Learning and Support Meetings, PLSMs, der samler alle konsortiets medlemmer. Det 2. møde, PLSM 2, blev afviklet i smukke Plovdiv i Bulgarien, hjemby for SPEAR’s konsortium medlem University of Plovdiv.

PSLM 1 blev afholdt på SDU i Odense i marts 2019.  På dette første PLSM gik størstedelen af tiden med at få etableret et fælles fundament for projektet, få delt eksisterende viden om køn og ligestilling i universitetssektoren, og blive bedre kendt med hinandens forskellige institutionelle og kontekstuelle udfordringer og muligheder for ligestillingsarbejde.

Til PLSM 2 mødtes SPEAR's konsortium  i Plovdiv i løbet af den sidste uge af november 2019. I løbet af dette tredages møde blev der mere tid til at diskutere praktiske aspekter af henholdsvis udvikling og implementing af ligestillingshandleplaner (Gender Equality Plans, GEPs). At få engageret stakeholders var et særligt tema, og konsortiets medlemmer deltog også engageret i gruppearbejde om temaer såsom at øge opmærksomheden på ligestilling, at integrere kønsdimensionen i forskning og undervisning, og hvordan man sikrer en kontinuerlig dataindsamling af kønsopdelt data.  

To workshops i regi af  SPEAR’s Community of Learning, CoL, fokuserede på temaerne ‘Setting up a GEP – from strategy to implementation’ og på ‘Data Monitoring – collecting, analyzing, monitoring data and how to raise awareness by using it’.

En session i regi af  SPEAR’s Community of Practice, CoP, bød på en fælles refleksionsworkshop om de vanskeligheder der skal håndteres som en del af GEP-implementeringen, bl.a. hvordan man håndterer udfordringer ved brugen af køn og tilsvarende terminologi, og hvordan køn og andre forskelsparametre interagerer i ligestillingsarbejde, herunder spørgsmål relateret til nonbinære kønsidentiteter. SPEAR’s CoP består også af virtuelle aktiviteter i de tre igangværende Learning and Support Clusters der alle mødes regelmæssigt og løbende praktiserer den fælles og strukturerede refleksion med fagfæller, med udgangspunkt i de udfordringer partnerne står overfor.

Group work

PLSM 2 markerede også opstarten af SPEAR’s Learning Repository på projektets hjemmeside. Efter hver afholdt CoL workshop udvikles et sæt tilsvarende virtuelle materialer. Således er  SPEAR’s virtuelle læringssessioner baseret på de første to workshops på PLSM 1 allerede tilgængelige online i projektets Learning Repository på  hjemmesiden og også uploadet på GenPORT.

Alle konsortiets medlemmer deltog med stor entusiasme i de planlagte sessioner, workshops og gruppearbejde, og eftermiddags- og aftenaktiviteterne var planlagt af SPEAR's generøse bulgarske partnere der sikrede en grundig introduktion til smukke Plovdiv og det fantastiske bulgarske køkken og kultur. Det var dermed et PLSM fuld af inspiration, samarbejde og videreudvikling af fælles vidensgrundlag.

Redaktionen afsluttet: 26.11.2019