Skip to main content

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

 

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

fredag den 13. december 2019 kl. 8.30 på

Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

med følgende dagsorden:


1. Bemærkninger til dagsordenen

2. Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 4, 2019 
Orientering 
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

3. Budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 
Indstilling 
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

4. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2019 
Indstilling
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

5. Status for Direktionens strategiske pulje 
Indstilling

PAUSE

6. SDU Risikoprofil 
Indstilling

7. SDU’s arbejde med FN’s verdensmål i 2. halvår 2019 
Orientering

8. Science Ventures Denmark A/S (SVD) 
Orientering
Direktør Jens Kristian Damsgaard, SVD, deltager

PAUSE

9. Egendimensionering for optag 2020 
Orientering

10. Status på optag 2010-2019 
Orientering

11. Status på Byggesager 

11.0. Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet 
Orientering

  11.1. LUKKET punkt

  11.2. Den statslige huslejeordning (SEA) og nye ejendomsvurderinger for uddannelses- og forskningsbygninger
Orientering

  11.3. Status på licitation af faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium
Indstilling

12. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

13. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

14. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.07.2024