Skip to main content

Dagsorden 30. september 2019

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde 

mandag den 30. september 2019 kl. 14.00 på Campus Slagelse,

Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse

Mødet kl. 14-17.30 foregår i lokale D 1.10
Der er reserveret P-pladser ved indgang D. Få en P-tilladelse ved betjenten, der står der for at tage imod jer.
Gå ind ad indgang D, tag trappen til 1. sal. Gå ind ad dør til venstre

med følgende dagsorden:

Åbne punkter


0.   Præsentation af Slagelse-modellen og arbejdet for at styrke Slagelse som studieby 
v/campusdekan Jens Ringsmose og direktør for professionshøjskolen Absalon Søren Lind Christiansen 

1. Bemærkninger til dagsordenen


2. Vores verdensmål
Orientering

PAUSE

3. Direktionens strategiske pulje – forslag til reviderede principper
Indstilling

4. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2019
Orientering 
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

5. 1. udkast til indtægtsbudget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023
Indstilling
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

6. Årlig rapportering vedrørende SDU’s investeringspolitik
Indstilling 
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen deltager

7. Orientering SDU’s forsikringsmæssige forhold
Orientering

8. Status på optaget 2019
Orientering

9. Status på Byggesager

0. Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet 
      Orientering

1. Byggeriet af Nyt SUND – status på licitation 
      Orientering

2. Fleksibel laboratoriebygning til forskning
      Indstilling

10. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg


11. Meddelelser fra rektor Henrik Dam


12. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.07.2024