Skip to main content

Dagsorden 14. december 2018

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

fredag den 14. december 2018 kl. 8.30 på

Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

  1. Bemærkninger til dagsordenen

  2. Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 3
   Orientering
   Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager


  3. Budget 2019 og budgetoverslagsårene 2019-2021
   Indstilling
   Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

  4. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018
   Indstilling Revisionsprotokollat
   Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager


  5. Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
   Indstilling


  6. SDU Risikoprofil
   Indstilling


  7. Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
   Orientering
   Direktøren Jens Kristian Damsgaard, SVD, deltager


  8. Implementering af reduktion af engelsksprogede uddannelser
   Orientering


  9. Egendimensionering 2019 inkl. effekten af reduktion af optaget på de engelsksprogede uddannelser
   Orientering


  10. Prækvalifikation af ny uddannelse – ansøgningsrunde 2019-I
   Indstilling


  11. Reorganisering af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
   Indstilling


  12. Status på SEA-reform 2020 og nye ejendomsvurderinger
   Orientering

  13. Status på byggesager
    
   0.   
   Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
         
   Orientering
    
   1.    Byggeriet af Nyt SUND
         
   Orientering

   2.    Status vedr. UCSyds byggeplaner i Kolding
         
   Orientering
    
   3.     Udvidelse af budgetramme på byggeriet af D-IAS
          
   Indstilling
  14. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
  15. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

  16. Eventuelt

      

 


Sidst opdateret: 03.07.2024