Skip to main content

Syddansk Universitet overtager samarbejde med forskningsstation i Vestafrika

Danske forskere har i 40 år arbejdet med sundhed, vacciner og børnedødelighed i Guinea-Bissau. Nu overtager SDU samarbejdet med forskningsstationen

På Afrikas vestkyst mod Atlanterhavet og med grænser op til Senegal og Guinea-Conakry, ligger et af kontinentets mindste lande; Guinea-Bissau, som samtidig er et af verdens fattigste lande.

I hovedstaden Bissau ligger Bandim Health Project, som er den dansk-guineanske forskningsstation, hvor SDU overtager den danske side, efter at Statens Serum Institut i mere end 25 år har været den danske partner.

Feltstation i 40 år

I spidsen for Bandim Health Project står Christine Stabell Benn, professor på Klinisk Institut, SDU, der sammen med antropolog og professor Peter Aaby har fået opbygget en velfungerende feltstation, og deres team har indsamlet data om befolkningen i godt 40 år.

Projektet følger nu en population på omkring 100.000 personer i byen og 100.000 på landet. Der er særligt fokus på kvinder og deres børn, og på at forbedre vaccinationsprogrammet, så det kan bidrage endnu mere til at nedbringe børnedødeligheden.

Feltstationen har omkring 170 lokale ansat, og derudover er der løbende ca. 10 forskere og studerende fra Danmark.

Forskning der gør en forskel

Christine Stabell Benn og hendes forskerkolleger i Bandim Health Project har med deres forskning skabt resultater, der giver genlyd verden over.

Studier baseret på data fra Guinea-Bissau har blandt andet vist, at vacciner ikke kun virker på de sygdomme, de er rettet imod, men også har indflydelse på, hvor påvirkelige de vaccinerede børn er overfor andre sygdomme.

Det kaldes uspecifikke effekter, som både kan være positive og negative. Og dem har forskerne ikke kun fundet ved vacciner, men også ved tilskud af A-vitamin.

Universitetet giver muligheder

Både forskere og ledelse på SDU ser frem til, universitetet vil spille en endnu større rolle i udviklingen af Bandim Health Project.

-Bandim-projektet er meget anerkendt og har en enorm goodwill i landet. Deres arbejde med vaccinationsprogrammerne har bidraget til, at landets børnedødelighed er faldet fra 50 procent til 7 procent i den fyrreårige periode projektet har kørt, siger Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Christine Stabell Benn siger om overdragelsen til SDU:
-Vi er utrolig glade for vores nye danske partner. Vi har haft et godt samarbejde med Statens Serum Institut i mange år, men der er ingen tvivl om, at et universitet har nogle andre muligheder for at investere og støtte op om aktiviteterne på den lange bane.  

SDU og Bandim løfter uddannelsesniveauet

Guinea-Bissau er et land med mange store udfordringer, og uddannelse er en væsentlig forudsætning for udvikling i landet. Her spiller Bandim Health Project også en væsentlig rolle.

-Forskningen i at forbedre vaccinationsprogrammerne har givet vigtig ny læring om vacciners effekter, der også på sigt kan få stor betydning for børnedødelighed og sygelighed globalt. Men udover forskningsresultaterne er uddannelse et meget vigtigt bidrag fra Bandim-projektet til landets udvikling. Bandim-projektet har uddannet 12 Masters og 7 ph.d.er fra Guinea-Bissau, og mange af disse sidder i dag på vigtige poster i sundhedssektoren, siger Ole Skøtt.

- Mange danske studerende, ikke kun fra SDU, har gennem årene været på forskningsophold hos Bandim Health Project og bidraget til, at dansk sundhedspersonale har et nuanceret syn på global sundhed. Læringen går dermed begge veje.

Bæredygtig udvikling

SDU vil i den kommende tid undersøge muligheder for, at flere forskningsområder og uddannelsesaktiviteter kan tilknyttes feltstationen.

Christine Stabell Benn ser også frem til, at flere grene af forskningen kan drage nytte af forskningsstationen og til, at Guinea-Bissau dermed også bliver løftet på flere områder.

SDU’s direktion og dekaner fra tre fakulteter besøgte forskningsstationen i januar og fik hurtigt øje på mange områder, hvor universitetet og Guinea-Bissau kan samarbejde via forskningsstationen.

Lokal nytte af samarbejder på tværs

For eksempel er Guinea-Bissau med sin flade kyststrækning og sine mange øer i Atlanterhavet meget udsat for klimaforandringer, og både UNDP (FN’s største udviklingsorganisation) og lokale NGO’er har allerede vist interesse for at involvere danske forskere i arbejdet med at sikre kyststrækningerne gennem fælles forskning og udviklingsprojekter.

-Jeg blev personligt meget rørt over at mærke, hvor meget interesse der er på SDU for at engagere sig i Guinea-Bissau – det er tydeligt, at på SDU er det ikke bare varm luft, når man snakker om at ville gøre en forskel for verdensmålene, siger Christine Stabell Benn

-Som ekstragevinst vil projekter med det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet på SDU kunne have betydning for befolkningens sundhed, og det kan vi så følge med i på Bandim Health Project gennem vores kontinuerlige indsamling af sundhedsdata. På den måde kan der opstå synergi mellem aktiviteterne, og vi får mulighed for at lave noget tværfaglig forskning, som der ikke kan laves ret mange andre steder i verden. 
Redaktionen afsluttet: 20.02.2020