Skip to main content
Syddansk forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte inviterer til online træning i nyt værktøj til EU-funding

SDU RIO har udviklet en web-app der kan hjælpe med at skabe overblik over og finde relevant funding i EU's opslag om forskningsmidler.

Syddansk Forskerstøtte (SydForsk) inviterer sammen med SDU RIO til interaktiv hands-on præsentation af dette værktøj d. 22. oktober 2020, kl. 13.00-14.00.

Der vil blive gennemgået flg. funktioner

  1. Automatisk match af SDUs forskere til EU-opslag (og drafts) samt identifikation af andre SDU-forskere der er relevante ift. samme opslag
  2. Overblik og baggrundsinformation om tidl. bevilgede EU-projekter for at sikre projektets nyhedsværdi
  3. Finde evaluatorer til interne ’mock reviews’ (før endelig submission) 

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Lone Ladegaard Laursen og Marlene Melnegaard senest 16. oktober.

Tilmeld dig hands-on præsentationen

Tilmeld dig her

Redaktionen afsluttet: 06.10.2020