Skip to main content

SDU's Fundingstrategi

Skal du på skriveretreat?

I forbindelse med SDU’s fundingstrategi er der afsat en pulje på 120.000 kr til at komme på skriveretreat. Du kan som forsker søge denne pulje i forbindelse med en ansøgning til EU, private fonde eller Danmarks Grundforskningsfond

I forbindelse med SDU’s fundingstrategi er der afsat en pulje på 120.000 kr til at komme på skriveretreat, som forskere kan søge om i forbindelse med en ansøgning til EU, private fonde eller Danmarks Grundforskningsfond. Hvis det er aktuelt for dig, skal du sende en kortfattet ansøgning til din institutleder, der beskriver, hvilket virkemiddel du ønsker at søge og med begrundelse for behovet for skriveophold. Institutlederen beslutter om en ansøgning skal indsendes. En ansøgning indsendes af institutlederen til Skriveophold@health.sdu.dk. Beslutning om bevilling træffes af prodekan Uffe Holmskov.

Ansøgningsfrist:

Der kan søges løbende.

Hvad kan jeg søge?

  • For individuelle forskere kan der søges om max 10.000 kr til en uges ophold og transport til at tage på for eksempel Løgum Kloster eller lignende.
  • For konsortier kan man søge til et 3 dages konsortieseminar (6-8 personer) 30.000,- kr. PI+1 person i yderligere 3 dage 6000,- kr. plus transport, samlet op til 10.000 kr. I alt maksimalt 46.000, - kr.
  • Hvis ansøgningen retter sig mod EU, skal man have udnyttet muligheden for en EUopSTART-ansøgning for at komme i betragtning.
Redaktionen afsluttet: 21.04.2023